SUZI Akcije
Održano virtuelno predavanje "Proračun armiranobetonskih preseka složene geometrije na uticaje zemljotresa prema Evrokodu 8"
07.03.2022

Virtuelno predavanje na temu “Proračun armiranobetonskih preseka složene geometrije na uticaje zemljotresa prema Evrokodu 8" održano je 16.3.2022. godine od 15:00-16:00 putem Zoom platforme. Predavanju je prisustvovalo oko 45 učesnika.

Cilj predavanja je bio da predstavi postupak proračuna armiranobetonskih preseka složene geometrije na zemljotresna dejstva prema zahtevima Evrokoda EN 1998-1:2004. U objektima visokogradnje elementi koji se uobičajeno koriste za obezbedjivanje bočne stabilnosti su upravo armiranobetonska jezgra i to najčešće složene geometrije; u obliku T, U, C, L, I i drugih sličnih preseka sastavljenih od više pojedinačnih pravougaonih zidova. Potreba za ovakvom analizom dolazi kao posledica zahteva Evrokoda 8 da se armiranobetonska jezgra, odnosno preseci složene geometrije, upravo i razmatraju uzimajući u obzir sadejstvo njihovih pojedinačnih delova. Ovo predavanje je deo ciklusa edukativnih aktivnosti SUZI na temu aseizmičkog projektovanja armiranobetonskih konstrukcija, i pre svega je namenjen inženjerima u praksi, studentima, kao i ostalim zainteresovanim koleginicama i kolegama.

PREDAVAČ

Petar Bajić je istraživač zaposlen na Universitat Politècnica de Catalunya - UPC (Politehnički univerzitet Katalonije) gde je istovremeno i doktorand na odseku za građevinsko inženjerstvo od 2021 godine. Osnovne i master akademske studije je završio na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa temom procene seizmičke otpornosti postojećih armiranobetonskih konstrukcija prema Evrokodu EN1998-3:2005. Od 2018. do 2021. godine je radio kao projektant čeličnih i armiranobetonskih konstrukcija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Srbiji.


Video snimak predavanja


Slajdovi sa predavanja

Dodatni materijal 1 (Excel spreadsheet)

Dodatni materijal 2 (Benchmark Design Study)Virtuelno predavanje na temu “Proračun armiranobetonskih preseka složene geometrije na uticaje zemljotresa prema Evrokodu 8" održano je 16.3.2022. godine od 15:00-16:00 putem Zoom platforme. Predavanju je prisustvovalo oko 45 učesnika.

Cilj predavanja je bio da predstavi postupak proračuna armiranobetonskih preseka složene geometrije na zemljotresna dejstva prema zahtevima Evrokoda EN 1998-1:2004. U objektima visokogradnje elementi koji se uobičajeno koriste za obezbedjivanje bočne stabilnosti su upravo armiranobetonska jezgra i to najčešće složene geometrije; u obliku T, U, C, L, I i drugih sličnih preseka sastavljenih od više pojedinačnih pravougaonih zidova. Potreba za ovakvom analizom dolazi kao posledica zahteva Evrokoda 8 da se armiranobetonska jezgra, odnosno preseci složene geometrije, upravo i razmatraju uzimajući u obzir sadejstvo njihovih pojedinačnih delova. Ovo predavanje je deo ciklusa edukativnih aktivnosti SUZI na temu aseizmičkog projektovanja armiranobetonskih konstrukcija, i pre svega je namenjen inženjerima u praksi, studentima, kao i ostalim zainteresovanim koleginicama i kolegama.

PREDAVAČ

Petar Bajić je istraživač zaposlen na Universitat Politècnica de Catalunya - UPC (Politehnički univerzitet Katalonije) gde je istovremeno i doktorand na odseku za građevinsko inženjerstvo od 2021 godine. Osnovne i master akademske studije je završio na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa temom procene seizmičke otpornosti postojećih armiranobetonskih konstrukcija prema Evrokodu EN1998-3:2005. Od 2018. do 2021. godine je radio kao projektant čeličnih i armiranobetonskih konstrukcija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Srbiji.


Video snimak predavanja


Slajdovi sa predavanja

Dodatni materijal 1 (Excel spreadsheet)

Dodatni materijal 2 (Benchmark Design Study)