SUZI Akcije
Objavljena prva detaljna SUZI publikacija pod nazivom "Posledice zemljotresa u Albaniji od 26.11.2019. godine na objekte i infrastrukturu"
05.08.2020

        Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je Srpsko Udruženje za Zemljotresno Inženjerstvo, u saradnji sa izdavačem Akademska misao, objavilo svoju prvu detaljnu SUZI publikaciju pod nazivom „Posledice zemljotresa u Albaniji od 26.11.2019. godine na objekte i infrastrukturu“.

Autori ove publikacije su:

Prof. dr Svetlana Nikolić-Brzev
dr Marko Marinković
Ivan Milićević
Nikola Blagojević
dr Brisid Isufi

        Onlajn verziju publikacije možete naći na stranici SUZI publikacije, dok na veb-sajtu izdavača možete naći onlajn i štampanu verziju ove publikacije, klikom na sledeći link.

        Nedugo nakon zemljotresa koji se 26.11.2019. godine dogodio u Albaniji, rukovodstvo SUZI formiralo je četvoročlani tim koji je posetio područja u Albaniji pogođena zemljotresom, u periodu 27.12.-30.12.2019., sa ciljem prikupljanja podataka u vezi posledica ovog zemljotresa koji su od značaja za inženjersku praksu u Republici Srbiji. Članovi tima su dr Svetlana Nikolić-Brzev, dr Marko Marinković, Ivan Milićević i Nikola Blagojević. Nakon ove relativno kratke posete, SUZI tim je prikupio dovoljno informacija i pripremio publikaciju pod nazivom „Posledice zemljotresa u Albaniji od 26.11.2019. godine na objekte i infrastrukturu“, uz pomoć kolega sa NOVA Univerziteta u Lisabonu i Politehničkog Univerziteta u Tirani.

        Ova publikacija ima 80 strana i sastoji se od 9 poglavlja. U okviru prva dva poglavlja prikazani podaci o predmetnom zemljotresu i seizmološkim karakteristikama pogođenih područja i regiona. Treće poglavlje daje informacije o hronologiji razvoja tehničkih propisa, značajnih zemljotresa i tehnologije gradnje zgrada karakterističnih za svaki vremenski period, što predstavlja osnovu za prikaz i analizu nastalih oštećenja tokom ovog zemljotresa objekata sa različitim konstruktivnim sistemima, koji su dati u okviru poglavlja 4 i 5. Poglavlja 6 i 7 opisuju posledice koje je zemljotres imao na infrastrukturu pogođenih oblasti kao i funkcionalnost zgrada i oporavak zajednice nakon zemljotresa. U poglavlju 8 prikazani su najznačajniji zaključci o posledicama ovog zemljotresa i date su preporuke za aseizmičko projektovanje građevinskih objekata, koje su relevantne za inženjersku praksu u Srbiji.

        Važno je istaći da je odlaskom SUZI tima u mesta pogođena zemljotresom i objavljivanjem prve publikacije, Udruženje otvorilo novo poglavlje u svom radu te planira da učestvuje i u budućim akcijama ovog tipa. Konačno, Komisija za publikacije i rukovodstvo SUZI sa zadovoljstvom Vam preporučuju da pročitate ovu publikaciju.

        Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je Srpsko Udruženje za Zemljotresno Inženjerstvo, u saradnji sa izdavačem Akademska misao, objavilo svoju prvu detaljnu SUZI publikaciju pod nazivom „Posledice zemljotresa u Albaniji od 26.11.2019. godine na objekte i infrastrukturu“.

Autori ove publikacije su:

Prof. dr Svetlana Nikolić-Brzev
dr Marko Marinković
Ivan Milićević
Nikola Blagojević
dr Brisid Isufi

        Onlajn verziju publikacije možete naći na stranici SUZI publikacije, dok na veb-sajtu izdavača možete naći onlajn i štampanu verziju ove publikacije, klikom na sledeći link.

        Nedugo nakon zemljotresa koji se 26.11.2019. godine dogodio u Albaniji, rukovodstvo SUZI formiralo je četvoročlani tim koji je posetio područja u Albaniji pogođena zemljotresom, u periodu 27.12.-30.12.2019., sa ciljem prikupljanja podataka u vezi posledica ovog zemljotresa koji su od značaja za inženjersku praksu u Republici Srbiji. Članovi tima su dr Svetlana Nikolić-Brzev, dr Marko Marinković, Ivan Milićević i Nikola Blagojević. Nakon ove relativno kratke posete, SUZI tim je prikupio dovoljno informacija i pripremio publikaciju pod nazivom „Posledice zemljotresa u Albaniji od 26.11.2019. godine na objekte i infrastrukturu“, uz pomoć kolega sa NOVA Univerziteta u Lisabonu i Politehničkog Univerziteta u Tirani.

        Ova publikacija ima 80 strana i sastoji se od 9 poglavlja. U okviru prva dva poglavlja prikazani podaci o predmetnom zemljotresu i seizmološkim karakteristikama pogođenih područja i regiona. Treće poglavlje daje informacije o hronologiji razvoja tehničkih propisa, značajnih zemljotresa i tehnologije gradnje zgrada karakterističnih za svaki vremenski period, što predstavlja osnovu za prikaz i analizu nastalih oštećenja tokom ovog zemljotresa objekata sa različitim konstruktivnim sistemima, koji su dati u okviru poglavlja 4 i 5. Poglavlja 6 i 7 opisuju posledice koje je zemljotres imao na infrastrukturu pogođenih oblasti kao i funkcionalnost zgrada i oporavak zajednice nakon zemljotresa. U poglavlju 8 prikazani su najznačajniji zaključci o posledicama ovog zemljotresa i date su preporuke za aseizmičko projektovanje građevinskih objekata, koje su relevantne za inženjersku praksu u Srbiji.

        Važno je istaći da je odlaskom SUZI tima u mesta pogođena zemljotresom i objavljivanjem prve publikacije, Udruženje otvorilo novo poglavlje u svom radu te planira da učestvuje i u budućim akcijama ovog tipa. Konačno, Komisija za publikacije i rukovodstvo SUZI sa zadovoljstvom Vam preporučuju da pročitate ovu publikaciju.