SUZI Akcije
Održano predavanje Prof. Sudhir-a Jain-a u saradnji SUZI i Gradjevinskog fakulteta u Beogradu
20.06.2018

        Prof. Sudhir Jain održao je predavanje 15-og juna 2018-e godine, na temu "Poboljšanje zemljotresne otpornosti zgrada: priča o lokalnim rešenjima" ("Improving earthquake safety of buildings: a story of local solutions"). Prof. Jain je profesor Građevinskog fakulteta i rektor univerziteta Indian Institute of Technology Gandhinagar (Ahmedabad, Indija), kao i bivši predsednik Internacionalne asocijacije za zemljotresno inženjerstvo (International Association for Earthquake Engineering – IAEE). Prof. Jain je posetio Beograd na poziv SUZI i Katedre za tehničku mehaniku i teoriju konstrukcija Građevinskog fakulteta u Beogradu, a sponzorstvo je pružila Gradina d.o.o. iz Beograda. Predavanju je prisustvovalo više od 60 članova SUZI i drugih zainteresovanih pojedinaca.

        Predavanje je bilo na temu posledica zemljotresa i prakse iz oblasti zemljotresnog inženjerstva u Indiji, jednoj od najnaseljenijih zemalja u svetu (populacija oko 1,3 milijarde). Najveći deo teritorije Indijskog potkontinenta, naročito Severna Indija koja se nalazi u oblasti Himalaja, je karakterisan sa značajnim seizmičkim hazardom. Jedan od najznačajnijih zemljotresa u savremenoj istoriji Indije je Bhuj zemljotres, koji se dogodio 2001-e godine (magnitude 7.7). Ovaj zemljotres je izazvao značajne ekonomske gubitke i smrt više od 14000 ljudi. Posledice ovog zemljotresa su ukazale na značajne probleme primene prakse zemljotresnog inženjerstva u Indiji, kao što su nekompetentno projektovanje i loš kvalitet izgradnje zgrada. Zemljotres Bhuj je prouzrokovao rušenje modernih višespratnih betonskih zgrada prvi put u Indiji. Posledice ovog zemljotresa su ukazale na potrebu za obrazovanjem profesionalaca različitih struka iz oblasti zemljotresnog inženjerstva i doveo je do formiranja Nacionalnog Informacionog Centra za Zemljotresno Inženjerstvo (National Information Centre of Earthquake Engineering – NICEE, www.nicee.org).

        Praksa zemljotresnog inženjerstva zahteva odgovarajuća rešenja koja su primenljiva u različitim sredinama u svrhu povećanja seizmičke sigurnosti novih i postojećih objekata. Prof. Jain je naveo primere specifičnih lokalnih rešenja koja se primenjuju na teritoriji Indijskog potkontinenta, kao što je primena zidarije sa serklažima kao alternativa za nearmiranu zidariju ili betonske ramove sa zidanom ispunom za gradnju nižih zgrada (do 5 spratova). Prof. Jain je ukazao na činjenicu da su ljudski i materijalni gubici usled zemljotresa veći u zemljama u razvoju u poređenju sa razvijenim zemljama, i da se takav trend povećava tokom vremena. Sadržaj ovog predavanja je deo članka koji je prof. Jain napisao povodom prestižnog Mallet Milne predavanja “Seizmička sigurnost u Indiji: dostignuća, izazovi i mogućnosti“ Earthquake safety in India: achievements, challenges and opportunities, organizovanog od strane engleskog Društva za Zemljotrese i Inženjersku Dinamiku (Society for Earthquake and Civil Engineering Dynamics-SECED).

        Prof. Sudhir Jain održao je predavanje 15-og juna 2018-e godine, na temu "Poboljšanje zemljotresne otpornosti zgrada: priča o lokalnim rešenjima" ("Improving earthquake safety of buildings: a story of local solutions"). Prof. Jain je profesor Građevinskog fakulteta i rektor univerziteta Indian Institute of Technology Gandhinagar (Ahmedabad, Indija), kao i bivši predsednik Internacionalne asocijacije za zemljotresno inženjerstvo (International Association for Earthquake Engineering – IAEE). Prof. Jain je posetio Beograd na poziv SUZI i Katedre za tehničku mehaniku i teoriju konstrukcija Građevinskog fakulteta u Beogradu, a sponzorstvo je pružila Gradina d.o.o. iz Beograda. Predavanju je prisustvovalo više od 60 članova SUZI i drugih zainteresovanih pojedinaca.

        Predavanje je bilo na temu posledica zemljotresa i prakse iz oblasti zemljotresnog inženjerstva u Indiji, jednoj od najnaseljenijih zemalja u svetu (populacija oko 1,3 milijarde). Najveći deo teritorije Indijskog potkontinenta, naročito Severna Indija koja se nalazi u oblasti Himalaja, je karakterisan sa značajnim seizmičkim hazardom. Jedan od najznačajnijih zemljotresa u savremenoj istoriji Indije je Bhuj zemljotres, koji se dogodio 2001-e godine (magnitude 7.7). Ovaj zemljotres je izazvao značajne ekonomske gubitke i smrt više od 14000 ljudi. Posledice ovog zemljotresa su ukazale na značajne probleme primene prakse zemljotresnog inženjerstva u Indiji, kao što su nekompetentno projektovanje i loš kvalitet izgradnje zgrada. Zemljotres Bhuj je prouzrokovao rušenje modernih višespratnih betonskih zgrada prvi put u Indiji. Posledice ovog zemljotresa su ukazale na potrebu za obrazovanjem profesionalaca različitih struka iz oblasti zemljotresnog inženjerstva i doveo je do formiranja Nacionalnog Informacionog Centra za Zemljotresno Inženjerstvo (National Information Centre of Earthquake Engineering – NICEE, www.nicee.org).

        Praksa zemljotresnog inženjerstva zahteva odgovarajuća rešenja koja su primenljiva u različitim sredinama u svrhu povećanja seizmičke sigurnosti novih i postojećih objekata. Prof. Jain je naveo primere specifičnih lokalnih rešenja koja se primenjuju na teritoriji Indijskog potkontinenta, kao što je primena zidarije sa serklažima kao alternativa za nearmiranu zidariju ili betonske ramove sa zidanom ispunom za gradnju nižih zgrada (do 5 spratova). Prof. Jain je ukazao na činjenicu da su ljudski i materijalni gubici usled zemljotresa veći u zemljama u razvoju u poređenju sa razvijenim zemljama, i da se takav trend povećava tokom vremena. Sadržaj ovog predavanja je deo članka koji je prof. Jain napisao povodom prestižnog Mallet Milne predavanja “Seizmička sigurnost u Indiji: dostignuća, izazovi i mogućnosti“ Earthquake safety in India: achievements, challenges and opportunities, organizovanog od strane engleskog Društva za Zemljotrese i Inženjersku Dinamiku (Society for Earthquake and Civil Engineering Dynamics-SECED).