SUZI Akcije
Održano virtuelno predavanje (vebinar) Prof. dr Borisa Jeremića na temu "Numerička analiza interakcije tla i konstrukcija usled dejstva zemljotresa"
23.04.2020

Video snimak predavanja, PDF verzija prezentacije, kao i drugi dokumenti se nalaze na kraju ove strane 

Prvo virtuelno predavanje u organizaciji SUZI održano je 23.4.2020. godine uz pomoć Zoom platforme. Prof. dr Boris Jeremić, dipl.inž.građ., sa Univerziteta u Kaliforniji u Dejvisu, SAD održao je predavanje na temu "Numerička analiza interakcije tla i konstrukcija usled dejstva zemljotresa“. Predavanju je prisustvovalo 100 članova SUZI i drugih zainteresovanih koleginica i kolega. Posle predavanja sledila je interesantna diskusija sa Prof. Jeremićem.

        Numerička analiza konstrukcija i tla se koristi u praksi već više decenija. Numerički modeli za tlo i konstrukcije mogu biti relativno jednostavni, ali i vrlo kompleksni. Važno je odlučiti koliko detaljan mora da bude model da bi bio koristan za projektovanje ili procenu stanja objekta. Fokus predavanja je bio na analizi odnosa između uprošćenih i kompleksnih modela tla, konstrukcija, kao i njihove interakcije. Pokazalo se da su neka uprošćenja pri modeliranju štetna i da prikrivaju realno ponašanje sistema tla i konstrukcija. Analize sa uprošćenjem modelima prikazuju nerealno smanjenje ili povećanje sigurnosti objekata izloženih dejstvu zemljotresa, što značajno utiče na cenu objekata. U toku predavanja su prikazani primeri analize interakcije tla i konstrukcija sa Real-ESSI Simulator programom. Takođe je objašnjen i uticaj uprošćenih modela na tačnost rezultata, kao i primeri verifikacije i validacije Real-ESSI Simulator programa. Program Real-ESSI Simulator kao i prikazani primeri su dostupni na web sajtu http://real-essi.us.

        Prof. Boris Jeremić je doktorirao 1997. i magistrirao 1994. godine na Univerzitetu Kolorado u Bolderu (University of Colorado, Boulder), a diplomirao 1989. na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 1989. do 1992. godine je radio u Energoprojekt-Hidroinženjering kompaniji u Beogradu i Iraku. Profesor Jeremić se bavi razvojem i primenom metoda determinističke i probabilističke analize tla, konstrukcija i njihove interakcije, i razvojem sistema Real-ESSI Simulator (http://real-essi.us), koji se koristi za projektovanje i procenu stanja mostova, zgrada, brana, tunela i nuklearnih elektrana. Naučni radovi i knjige Profesora Jeremića su dostupni na njegovoj web stranici http://sokocalo.engr.ucdavis.edu/~jeremic/. Na univerzitetu u Kaliforniji Profesor Jeremić predaje statiku, otpornost materijala, linearne i nelinearne konačne elemente, i numeričku analizu interakcije tla i konstrukcija pri zemljotresima.

Linkovi:

  1. Slajdovi (PDF verzija)
  2. Video snimak predavanja
  3. Diskusija posle predavanja - video
  4. Diskusija posle predavanja - pitanja i odgovori (tekst)
  5. Radovi koje je Prof. Jeremić pomenuo u toku predavanja se nalaze ovde a kompletna lista radova (bibliografija) je ovde  Npr. rad CM1357.pdf je citiran na strani 66 ove liste radova, dakle broj 1357 je: [1357] M.D. Trifunac and M.I. Todorovska. Reduction of structural damage by nonlinear soil response.Journal of Structural Engineering, 125(1):89–97, January 1999


Video snimak predavanja, PDF verzija prezentacije, kao i drugi dokumenti se nalaze na kraju ove strane 

Prvo virtuelno predavanje u organizaciji SUZI održano je 23.4.2020. godine uz pomoć Zoom platforme. Prof. dr Boris Jeremić, dipl.inž.građ., sa Univerziteta u Kaliforniji u Dejvisu, SAD održao je predavanje na temu "Numerička analiza interakcije tla i konstrukcija usled dejstva zemljotresa“. Predavanju je prisustvovalo 100 članova SUZI i drugih zainteresovanih koleginica i kolega. Posle predavanja sledila je interesantna diskusija sa Prof. Jeremićem.

        Numerička analiza konstrukcija i tla se koristi u praksi već više decenija. Numerički modeli za tlo i konstrukcije mogu biti relativno jednostavni, ali i vrlo kompleksni. Važno je odlučiti koliko detaljan mora da bude model da bi bio koristan za projektovanje ili procenu stanja objekta. Fokus predavanja je bio na analizi odnosa između uprošćenih i kompleksnih modela tla, konstrukcija, kao i njihove interakcije. Pokazalo se da su neka uprošćenja pri modeliranju štetna i da prikrivaju realno ponašanje sistema tla i konstrukcija. Analize sa uprošćenjem modelima prikazuju nerealno smanjenje ili povećanje sigurnosti objekata izloženih dejstvu zemljotresa, što značajno utiče na cenu objekata. U toku predavanja su prikazani primeri analize interakcije tla i konstrukcija sa Real-ESSI Simulator programom. Takođe je objašnjen i uticaj uprošćenih modela na tačnost rezultata, kao i primeri verifikacije i validacije Real-ESSI Simulator programa. Program Real-ESSI Simulator kao i prikazani primeri su dostupni na web sajtu http://real-essi.us.

        Prof. Boris Jeremić je doktorirao 1997. i magistrirao 1994. godine na Univerzitetu Kolorado u Bolderu (University of Colorado, Boulder), a diplomirao 1989. na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 1989. do 1992. godine je radio u Energoprojekt-Hidroinženjering kompaniji u Beogradu i Iraku. Profesor Jeremić se bavi razvojem i primenom metoda determinističke i probabilističke analize tla, konstrukcija i njihove interakcije, i razvojem sistema Real-ESSI Simulator (http://real-essi.us), koji se koristi za projektovanje i procenu stanja mostova, zgrada, brana, tunela i nuklearnih elektrana. Naučni radovi i knjige Profesora Jeremića su dostupni na njegovoj web stranici http://sokocalo.engr.ucdavis.edu/~jeremic/. Na univerzitetu u Kaliforniji Profesor Jeremić predaje statiku, otpornost materijala, linearne i nelinearne konačne elemente, i numeričku analizu interakcije tla i konstrukcija pri zemljotresima.

Linkovi:

  1. Slajdovi (PDF verzija)
  2. Video snimak predavanja
  3. Diskusija posle predavanja - video
  4. Diskusija posle predavanja - pitanja i odgovori (tekst)
  5. Radovi koje je Prof. Jeremić pomenuo u toku predavanja se nalaze ovde a kompletna lista radova (bibliografija) je ovde  Npr. rad CM1357.pdf je citiran na strani 66 ove liste radova, dakle broj 1357 je: [1357] M.D. Trifunac and M.I. Todorovska. Reduction of structural damage by nonlinear soil response.Journal of Structural Engineering, 125(1):89–97, January 1999