SUZI Akcije
Predavanje: "Projektovanje seizmički otpornih mostova prema standardu Evrokod 8-2 – II deo: Numerički primer" - prof.dr Tatjana Isaković
15.05.2024

U utorak, 28. maja od 16:00-17:30 časova, na srpskom jeziku putem Zoom platforme, održano je SUZI predavanje: "Projektovanje seizmički otpornih mostova prema standardu Evrokod 8-2 – II deo: Numerički primer".


Predavač je bila prof. dr Tatjana Isakovićsa Fakulteta za građevinarstvo i geodeziju Univerziteta u Ljubljani.


Predavanju je prisustvovalo 25 učesnika.


U nastavku se nalaze abstrakt predavanja, biografija predavača, snimak i slajdovi sa predavanja.


Abstrakt

Seizmički odgovor mostova se bitno razlikuje od seizmičkog odgovora zgrada, pre svega zbog različitog konstruktivnog sklopa, a dosta često i zbog mnogo većih dimenzija i komplikovanijih geometrijskih karakteristika poprečnih preseka nosećih elemenata. Zato je projektovanje seizmički otpornih mostova potrebno regulisati posebnim propisima. Jedan od tih propisa je standard Evrokod 8-2 (EC8-2), koji je namenjen projektovanju novih mostova. Ovaj standard je njihovo projektovanje znatno unapredio, a osim toga je dobro organizovan i usmeren je na inženjersku praksu. Na predavanju „Projektovanje seizmički otpornih mostova prema standardu Evrokod 8-2“, održanom 27.9.2024. godine, bili su predstavljeni osnovni principi i karakteristike standarda Evrokod 8-2. Ovo predavanje je nastavak, u kom će ti osnovni principi biti prikazani na numeričkom primeru. Kako je cilj primera da se ilustruju osnovni principi projektovanja, na predavanju će biti prikazan samo proračun armiranobetonskih stubova, koji predstavljaju ključne elemente seizmičke otpornosti grednih mostova. Na primeru armiranobetonskog grednog mosta preko tri polja, najpre će biti prikazana aplikacija elastičnih analitičkih metoda, koje se primenjuju za seizmičku analizu mostova. Potom će biti prikazano dimenzionisanje sandučastih armiranobetonskih stubova.


Biografija predavača

Prof. dr. Tatjana Isaković je redovni profesor na Fakultetu za građevinarstvo i geodeziju Univerziteta u Ljubljani. Šef je Katedre za konstrukcije i zemljotresno inženjerstvo na istom fakultetu. Bavi se istraživanjem seizmičkog odgovora armirano betonskih konstrukcija: mostova, montažnih konstrukcija i različitih vrsta zgrada. Rezultati njenih istraživanja u oblasti montažnih konstrukcija su nedavno uključeni u dva ISO standarda za projektovanje te vrste konstrukcija, a rezultati istraživanja u oblasti seizmičkog odgovora mostova i zgrada sa armirano betonskim zidovima su bitno uticali i na zahteve druge generacije Evrokod 8 standarda, koja je trenutno u pripremi. Tatjana Isaković je autor preko 200 članaka u naučnim i stručnim časopisima, odnosno različitim konferencijama, a autor je i preko 20 poglavlja u naučnim monografijama. Svoj rad predstavila je i u okviru različitih predavanja na univerzitetima u raznim delovima Evrope (Italija, Belgija, Srbija, Hrvatska, Nemačka, Velika Britanija), SADu, Meksiku i Novom Zelandu. Član je grupe WG11 »Seizmička analiza i projektovanje mostova«, koja deluje pod okriljem Evropskog udruženja za zemljotresno inženjerstvo (EAEE), kao i međunarodnog udruženja International Wall Institute, koje okuplja vodeće istraživače u oblasti seizmičkog odgovora armirano betonskih zidova na svetu.


Slajdovi sa predavanja
U utorak, 28. maja od 16:00-17:30 časova, na srpskom jeziku putem Zoom platforme, održano je SUZI predavanje: "Projektovanje seizmički otpornih mostova prema standardu Evrokod 8-2 – II deo: Numerički primer".


Predavač je bila prof. dr Tatjana Isakovićsa Fakulteta za građevinarstvo i geodeziju Univerziteta u Ljubljani.


Predavanju je prisustvovalo 25 učesnika.


U nastavku se nalaze abstrakt predavanja, biografija predavača, snimak i slajdovi sa predavanja.


Abstrakt

Seizmički odgovor mostova se bitno razlikuje od seizmičkog odgovora zgrada, pre svega zbog različitog konstruktivnog sklopa, a dosta često i zbog mnogo većih dimenzija i komplikovanijih geometrijskih karakteristika poprečnih preseka nosećih elemenata. Zato je projektovanje seizmički otpornih mostova potrebno regulisati posebnim propisima. Jedan od tih propisa je standard Evrokod 8-2 (EC8-2), koji je namenjen projektovanju novih mostova. Ovaj standard je njihovo projektovanje znatno unapredio, a osim toga je dobro organizovan i usmeren je na inženjersku praksu. Na predavanju „Projektovanje seizmički otpornih mostova prema standardu Evrokod 8-2“, održanom 27.9.2024. godine, bili su predstavljeni osnovni principi i karakteristike standarda Evrokod 8-2. Ovo predavanje je nastavak, u kom će ti osnovni principi biti prikazani na numeričkom primeru. Kako je cilj primera da se ilustruju osnovni principi projektovanja, na predavanju će biti prikazan samo proračun armiranobetonskih stubova, koji predstavljaju ključne elemente seizmičke otpornosti grednih mostova. Na primeru armiranobetonskog grednog mosta preko tri polja, najpre će biti prikazana aplikacija elastičnih analitičkih metoda, koje se primenjuju za seizmičku analizu mostova. Potom će biti prikazano dimenzionisanje sandučastih armiranobetonskih stubova.


Biografija predavača

Prof. dr. Tatjana Isaković je redovni profesor na Fakultetu za građevinarstvo i geodeziju Univerziteta u Ljubljani. Šef je Katedre za konstrukcije i zemljotresno inženjerstvo na istom fakultetu. Bavi se istraživanjem seizmičkog odgovora armirano betonskih konstrukcija: mostova, montažnih konstrukcija i različitih vrsta zgrada. Rezultati njenih istraživanja u oblasti montažnih konstrukcija su nedavno uključeni u dva ISO standarda za projektovanje te vrste konstrukcija, a rezultati istraživanja u oblasti seizmičkog odgovora mostova i zgrada sa armirano betonskim zidovima su bitno uticali i na zahteve druge generacije Evrokod 8 standarda, koja je trenutno u pripremi. Tatjana Isaković je autor preko 200 članaka u naučnim i stručnim časopisima, odnosno različitim konferencijama, a autor je i preko 20 poglavlja u naučnim monografijama. Svoj rad predstavila je i u okviru različitih predavanja na univerzitetima u raznim delovima Evrope (Italija, Belgija, Srbija, Hrvatska, Nemačka, Velika Britanija), SADu, Meksiku i Novom Zelandu. Član je grupe WG11 »Seizmička analiza i projektovanje mostova«, koja deluje pod okriljem Evropskog udruženja za zemljotresno inženjerstvo (EAEE), kao i međunarodnog udruženja International Wall Institute, koje okuplja vodeće istraživače u oblasti seizmičkog odgovora armirano betonskih zidova na svetu.


Slajdovi sa predavanja