Pozivamo vas da postanete član SUZI i svojim angažovanjem doprinesete radu Udruženja.

Članovi SUZI imaju obezbeđeno:

  1. Besplatno učešće na stručnim predavanjima organizovanim od strane SUZI
  2. Besplatni elektronski glasnik SUZI dva puta godišnje
  3. Popust od 50% za pohadjanje kratkih kurseva, radionica, i drugih stručnih aktivnosti organizovanih od strane SUZI
  4. Besplatne elektronske publikacije SUZI u vezi tema od posebnog značaja i popust na štampane verzije tih publikacija

Iznos članarine za 2021. godinu je:

2.000 rsd za redovne članove 

1.000 rsd za mlade članove do 35 godina starosti koji nisu studenti

Članarina za studente i počasne članove je besplatna.

Da biste postali član SUZI potrebno je da popunite prijavu koja sadrži uputstva u vezi uplate članarine. 

Iznos članarine za pravna lica za 2021. godinu je 20.000 rsd. Pravna lica koja postanu članovi SUZI imaju pogodnosti u vidu promovisanja na web site-u SUZI i u eGlasniku.