Pozivamo vas da budete član SUZI i svojim angažovanjem doprinesete radu Udruženja.

Razlozi da (p)ostanete član SUZI

Članovi SUZI imaju obezbeđeno:

  1. Besplatno učešće na stručnim predavanjima i seminarima organizovanim od strane SUZI
  2. Besplatni elektronski glasnik SUZI dva puta godišnje
  3. Popust od 50% za pohadjanje kratkih kurseva, radionica, i drugih stručnih aktivnosti organizovanih od strane SUZI
  4. Besplatne elektronske publikacije SUZI u vezi tema od posebnog značaja i popust na štampane verzije tih publikacija

Iznos članarine

Iznos članarine za 2024. godinu je:

2.000 3000 rsd za redovne članove 

1.000 1500 rsd za mlade članove do 35 godina starosti koji nisu studenti

Članarina za studente i počasne članove je besplatna.

Iznos članarine za pravna lica za 2024. godinu je 20.000 rsd. Pravna lica koja postanu članovi SUZI imaju pogodnosti u vidu promovisanja na web site-u SUZI i u eGlasniku.

Da biste postali član SUZI potrebno je da najpre popunite prijavu.

Kako da uplatite članarinu?

Od maja 2021. godine počela je sa radom nova Internet platforma vezana za uplatu clanarine tako da postoje sledeća dva načina za uplatu:

1. Nalogom za prenos (koji može biti elektronski ili direktno u ekspozituri)

    Tekući račun 325-9500500375326-97

    Svrha uplate “Članarina SUZI za 2022. godinu ”

    Primalac “Srpsko Udruženje za Zemljotresno Inženjerstvo – SUZI”

ili

2. Putem platne kartice (ebanking) - link za uplatu će biti poslat putem email-a članovima SUZI.

Evidencija članarine se obavlja putem platforme koji će članove automatski (softverski) obaveštavati o terminima plaćanja i potvrđivanju uplate.