Izašao prvi broj SUZI elektronskog glasnika – ’eGlasnik’

Izašao prvi broj SUZI elektronskog glasnika – "eGlasnik"

SUZI planira da dva puta godišnje publikuje "SUZI elektronski glasnik – eGlasnik" sa prilozima koji treba, zajedno sa SUZI web sajtom da doprinese informisanju šire javnosti o SUZI aktivnostima.

Sadržaj prvog broja eGlasnika, Jun 2018:

Vanja Alendar – "Seizmika: šta nas čeka"

Slavica Radovanović – "Seizmička aktivnost i seizmički hazard na prostoru Srbije"

Jelena Pantelić I Bogdan Srdanović – "Obnova posle zemljotresa: mogućnosti i izazovi"

Svetlana Nikolić-Brzev – "Procena seizmičke sigurnosti i seizmičko ojačanje postojećih zgrada’

Božidar Stojadinović "Trendovi u zemljotresnom inženjerstvu"

Tatjana Isaković – "Informacije o konačnom nacrtu nove verzije standarda Evrokod 8-1: Proračun seizmički  otpornih konstrukcija Deo 1: Opšta pravila, seizmička dejstva i pravila za zgrade"

SUZI Publikacije
Pogledaj publikaciju
Ostale Publikacije
Pogledaj publikaciju
Pogledaj publikaciju
Pogledaj publikaciju
SUZI eGlasnik
eGlasnik god. 5, br. 1 - Jul 2022 Pogledaj PDF
eGlasnik god. 4, br. 2 - Decembar 2021 Pogledaj PDF
eGlasnik god. 4, br. 1 - Jul 2021 Pogledaj PDF
eGlasnik god. 3, br. 2 - Decembar 2020 Pogledaj PDF
eGlasnik god. 3, br. 1 - Jul 2020 Pogledaj PDF
eGlasnik god. 2, br. 2 - Decembar 2019 Pogledaj PDF
eGlasnik god. 2, br. 1 - Jul 2019 Pogledaj PDF
eGlasnik god. 1, br. 2 - Decembar 2018 Pogledaj PDF
eGlasnik god. 1, br. 1 - Jun 2018 Pogledaj PDF
Izašao prvi broj SUZI elektronskog glasnika – ’eGlasnik’

Izašao prvi broj SUZI elektronskog glasnika – "eGlasnik"

SUZI planira da dva puta godišnje publikuje "SUZI elektronski glasnik – eGlasnik" sa prilozima koji treba, zajedno sa SUZI web sajtom da doprinese informisanju šire javnosti o SUZI aktivnostima.

Sadržaj prvog broja eGlasnika, Jun 2018:

Vanja Alendar – "Seizmika: šta nas čeka"

Slavica Radovanović – "Seizmička aktivnost i seizmički hazard na prostoru Srbije"

Jelena Pantelić I Bogdan Srdanović – "Obnova posle zemljotresa: mogućnosti i izazovi"

Svetlana Nikolić-Brzev – "Procena seizmičke sigurnosti i seizmičko ojačanje postojećih zgrada’

Božidar Stojadinović "Trendovi u zemljotresnom inženjerstvu"

Tatjana Isaković – "Informacije o konačnom nacrtu nove verzije standarda Evrokod 8-1: Proračun seizmički  otpornih konstrukcija Deo 1: Opšta pravila, seizmička dejstva i pravila za zgrade"