Izašao deveti broj SUZI elektronskog glasnika - 'eGlasnik'.

Sadržaj eGlasnika, jul 2022:

1. U ovom broju eGlasnika

2. Prof. Dr Svetlana Nikolić-Brzev, Prof. Dr Radojko Obradović, Milica Petrović, Isidora Ilić "Veliki beogradski zemljotres od 24. marta 1922. godine"

3. SUZI akcije

4. SUZI novosti

5. SUZI događaji

6. Prikaz knjige: "Seizmički proračun armiranobetonskih zgrada u skladu sa eurokodovima” - autor Prof. dr Srđan Janković

7. Publikacije

8. Najava budućih događaja

SUZI Publikacije
Pogledaj publikaciju
Ostale Publikacije
Pogledaj publikaciju
Pogledaj publikaciju
Pogledaj publikaciju
SUZI eGlasnik
eGlasnik god. 5, br. 1 - Jul 2022 Pogledaj PDF
Izašao deveti broj SUZI elektronskog glasnika - 'eGlasnik'.

Sadržaj eGlasnika, jul 2022:

1. U ovom broju eGlasnika

2. Prof. Dr Svetlana Nikolić-Brzev, Prof. Dr Radojko Obradović, Milica Petrović, Isidora Ilić "Veliki beogradski zemljotres od 24. marta 1922. godine"

3. SUZI akcije

4. SUZI novosti

5. SUZI događaji

6. Prikaz knjige: "Seizmički proračun armiranobetonskih zgrada u skladu sa eurokodovima” - autor Prof. dr Srđan Janković

7. Publikacije

8. Najava budućih događaja

eGlasnik god. 4, br. 2 - Decembar 2021 Pogledaj PDF
eGlasnik god. 4, br. 1 - Jul 2021 Pogledaj PDF
eGlasnik god. 3, br. 2 - Decembar 2020 Pogledaj PDF
eGlasnik god. 3, br. 1 - Jul 2020 Pogledaj PDF
eGlasnik god. 2, br. 2 - Decembar 2019 Pogledaj PDF
eGlasnik god. 2, br. 1 - Jul 2019 Pogledaj PDF
eGlasnik god. 1, br. 2 - Decembar 2018 Pogledaj PDF
eGlasnik god. 1, br. 1 - Jun 2018 Pogledaj PDF