Ime
Prezime
Organizacija
Država
Petar
Anagnosti
Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Srbija
Stanko
Brčić
Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Srbija
Branislav
Ćorić
Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Srbija
Peter
Fajfar
Univerza v Ljubljani, FGG
Slovenija
ĐORĐE
LAĐINOVIĆ
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U NOVOM SADU
SRBIJA
Zoran
Milutinović
Penzioner (Revicortex, Nis)
Severna Makedonija
Mihailo
Muravljov
Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Srbija