SUZI Prikazi

pripremio Vanja AlendarKnjiga autora Mentora Llunjija prvi put je objavljena u izdanju MS Project 2014. godine, na srpskom jeziku. Ovaj prikaz odnosi se na prošireno, englesko izdanje iz 2016. godine.

Postavlja se pitanje čemu prikaz knjige izdate pre dve, odnosno četri godine, koja je, izgleda skoro rasprodata? Pa zato što smatramo da knjiga zaslužuje pažnju, a nismo mogli ranije, jer je SUZI osnovana 2018. godine.

Knjiga ‘Seismic Architecture’, ima 494 strane, sa devet poglavlja i dva dodatka. Za razliku od srpskog izdanja, englesko izdanje ima i podnaslov ‘The architecture of earthquake resistant structures’. Podnaslov kao da postavlja pitanje kakva arhitektura uopšte može da se dobije, ‘izvuče’ iz seizmički otpornih konstrukcija. Proces je danas prečesto obrnut, kako arhitektonskom tkivu nekako usaditi konstrukciju. Pogrešno je i neprirodno i jedno i drugo. Mislimo da bi podnaslov ‘Architecture in seismic prone regions’ bolje naglasio da arhitektura treba da se prilagodjava lokalnim uslovima, pa i lokalnim Silama Prirode, kao što su vetar, zemljotres, temperatura, požar, uticaj mora, agresivnih sredina, potencijalnih diverzija itd. A to podrazumeva saradnju i sa gradjevincima, o čemu ova knjiga u suštini govori.

Knjiga je enciklopedijska, leksikon pa skoro svih pojmova o seizmici koje treba da znaju i arhitekte i gradjevinci da bi se medjusobno razumeli, na zajedničkom poslu, za istog klijenta. Autor (pravilno) smatra da su za uspešnu realizaciju projekta bitni preduslovi: dobra koncepcija, dobri detalji i kvalitetno izvodjenje. Da bi nas u to ubedio, nije mu potrebna matematika, i nje u knjizi praktično ni nema. Knjiga se čita lako, kao priča, lako se pamti jer je razumljiva, skoro intuitivna, i rezultat je dobar osećaj da ste puno toga saznali, ili bar dopunili i sistematizovali svoja prethodna znanja.

Kao i većina literature iz ove oblasti, uključujući i propise, knjiga pre svega ukazuje kako bi trebalo graditi u seizmičkim područjima, bavi se tzv. ‘regularnim konstrukcijama’. Knjiga nema ambicija da vas nauči arhitekturi i seizmici, ali vam sistematski izlaže probleme na koje treba obratiti pažnju, jer, nije strašno ne znati odmah rešenje, opasno je potpuno prevideti problem. Kada su u pitanju ‘neregularne konstrukcije’ objekata, tu vam ova knjiga ne može dovoljno pomoći. Svaki takav slučaj je obično slučaj za sebe. U takvim slučajevima, ne tako retkim, dublje razumevanje ponašanja konstrukcija u uslovima zemljotresa je neophodno, konsultovanje eksperata se preporučuje.

Kao što je to uobičajeno u ovakvim knjigama, primeri oštećenja pa i kolapsa konstrukcija su dramatični, jer su u pitanju objekti u oblastima visokog seizmičkog hazarda. Srbija je srećom poštedjena katastofalnih zemljotresa, što bi arhitektama trebalo da pruži više kreativne slobode, uz saradnju sa ostalim strukama.

Investitori, a verovatno i arhitekte u većini verovatno da nisu svesni da seizmički otporne konstrukcije, projektovane prema još uvek važećim propisima obezbedjuju da se objekat usled zemljotresa ne sruši, i ne ubije ljude. Da li će i dalje biti upotrebljiv, da li se isplati sanirati ga, e pa to je neizvesno. Danas je trend da se Investitor upozori na moguće posledice izbora pojedinih rešenja, da se s njim planira prihvatljiv nivo oštećenja. Knjiga se ovom oblašću naravno ne bavi detaljnije, ali se završava informativnim poglavljem ‘Performance-based Design’, ukazuje da postoje i savremenije metode analize i obrade detalja konstrukcija.

Ako je knjiga rasprodata (i kod nas i na ‘Amazonu’), pitajte prijatelje, pogledajte u biblioteci, medju polovnim knjigama, potrudite se da je pronadjete, preporučujemo da je pročitate.

Za kraj, pomenimo da autor često citira knjigu ’Seismic Design for Architects’ Prof. Andrew Charleson-a sa Novog Zelanda. Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na trodnevni kurs/seminar koji će u Decembru 2018. održati Prof. A.Charleson, u organizaciji SUZI i Arhitektonskog fakulteta u Beogradu.

Prikaz knjige ‘Seismic Architecture – The architecture of earthquake resistant structures’ autora Mentora Llunjija, MS Project, 2016.

pripremio Vanja AlendarKnjiga autora Mentora Llunjija prvi put je objavljena u izdanju MS Project 2014. godine, na srpskom jeziku. Ovaj prikaz odnosi se na prošireno, englesko izdanje iz 2016. godine.

Postavlja se pitanje čemu prikaz knjige izdate pre dve, odnosno četri godine, koja je, izgleda skoro rasprodata? Pa zato što smatramo da knjiga zaslužuje pažnju, a nismo mogli ranije, jer je SUZI osnovana 2018. godine.

Knjiga ‘Seismic Architecture’, ima 494 strane, sa devet poglavlja i dva dodatka. Za razliku od srpskog izdanja, englesko izdanje ima i podnaslov ‘The architecture of earthquake resistant structures’. Podnaslov kao da postavlja pitanje kakva arhitektura uopšte može da se dobije, ‘izvuče’ iz seizmički otpornih konstrukcija. Proces je danas prečesto obrnut, kako arhitektonskom tkivu nekako usaditi konstrukciju. Pogrešno je i neprirodno i jedno i drugo. Mislimo da bi podnaslov ‘Architecture in seismic prone regions’ bolje naglasio da arhitektura treba da se prilagodjava lokalnim uslovima, pa i lokalnim Silama Prirode, kao što su vetar, zemljotres, temperatura, požar, uticaj mora, agresivnih sredina, potencijalnih diverzija itd. A to podrazumeva saradnju i sa gradjevincima, o čemu ova knjiga u suštini govori.

Knjiga je enciklopedijska, leksikon pa skoro svih pojmova o seizmici koje treba da znaju i arhitekte i gradjevinci da bi se medjusobno razumeli, na zajedničkom poslu, za istog klijenta. Autor (pravilno) smatra da su za uspešnu realizaciju projekta bitni preduslovi: dobra koncepcija, dobri detalji i kvalitetno izvodjenje. Da bi nas u to ubedio, nije mu potrebna matematika, i nje u knjizi praktično ni nema. Knjiga se čita lako, kao priča, lako se pamti jer je razumljiva, skoro intuitivna, i rezultat je dobar osećaj da ste puno toga saznali, ili bar dopunili i sistematizovali svoja prethodna znanja.

Kao i većina literature iz ove oblasti, uključujući i propise, knjiga pre svega ukazuje kako bi trebalo graditi u seizmičkim područjima, bavi se tzv. ‘regularnim konstrukcijama’. Knjiga nema ambicija da vas nauči arhitekturi i seizmici, ali vam sistematski izlaže probleme na koje treba obratiti pažnju, jer, nije strašno ne znati odmah rešenje, opasno je potpuno prevideti problem. Kada su u pitanju ‘neregularne konstrukcije’ objekata, tu vam ova knjiga ne može dovoljno pomoći. Svaki takav slučaj je obično slučaj za sebe. U takvim slučajevima, ne tako retkim, dublje razumevanje ponašanja konstrukcija u uslovima zemljotresa je neophodno, konsultovanje eksperata se preporučuje.

Kao što je to uobičajeno u ovakvim knjigama, primeri oštećenja pa i kolapsa konstrukcija su dramatični, jer su u pitanju objekti u oblastima visokog seizmičkog hazarda. Srbija je srećom poštedjena katastofalnih zemljotresa, što bi arhitektama trebalo da pruži više kreativne slobode, uz saradnju sa ostalim strukama.

Investitori, a verovatno i arhitekte u većini verovatno da nisu svesni da seizmički otporne konstrukcije, projektovane prema još uvek važećim propisima obezbedjuju da se objekat usled zemljotresa ne sruši, i ne ubije ljude. Da li će i dalje biti upotrebljiv, da li se isplati sanirati ga, e pa to je neizvesno. Danas je trend da se Investitor upozori na moguće posledice izbora pojedinih rešenja, da se s njim planira prihvatljiv nivo oštećenja. Knjiga se ovom oblašću naravno ne bavi detaljnije, ali se završava informativnim poglavljem ‘Performance-based Design’, ukazuje da postoje i savremenije metode analize i obrade detalja konstrukcija.

Ako je knjiga rasprodata (i kod nas i na ‘Amazonu’), pitajte prijatelje, pogledajte u biblioteci, medju polovnim knjigama, potrudite se da je pronadjete, preporučujemo da je pročitate.

Za kraj, pomenimo da autor često citira knjigu ’Seismic Design for Architects’ Prof. Andrew Charleson-a sa Novog Zelanda. Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na trodnevni kurs/seminar koji će u Decembru 2018. održati Prof. A.Charleson, u organizaciji SUZI i Arhitektonskog fakulteta u Beogradu.