SUZI Akcije
Održan virtuelni seminar na temu “Aseizmičko projektovanje zidanih konstrukcija zgrada”
18.11.2021

Virtuelni seminar u organizaciji SUZI na temu “Aseizmičko projektovanje zidanih konstrukcija zgrada” održan je 25.11.2021. godine od 16:00-17:30 putem Zoom platforme. Seminaru je prisustvovalo oko 45 učesnika. Predavači su ugledni stručnjaci iz ove oblasti: Prof. dr Svetlana Nikolić-Brzev, Dr Predrag Blagojević i Dr Radovan Cvetković. Biografije predavače nalaze se u nastavku.


Abstrakt

Zidane konstrukcije zgrada čine najveći deo građevinskog fonda u Srbiji, i pravilno projektovanje ovakvih konstrukcija je od izuzetnog značaja za sigurnost i dugotrajnost ovih konstrukcija. Cilj ovog seminara je da predstavi pregled metoda za projektovanje novih zidanih konstrukcija zgrada, prvenstveno zidanih konstrukcija sa serklažima. Predavači su predstavili osnovne zahteve Evrokoda 8 koji se odnose na zidane konstrukcije zgrada, uključujući individualne stambene objekte kao i objekte za kolektivno stanovanje. Praktični pristup za modeliranje i seizmičku analizu ovih zgrada je objašnjen i ilustrovan. Pored toga, pristup za proveru nosivosti konstrukcijskih elemenata zidanih konstrukcija zgrada je takodje objašnjen. Ovaj seminar je pre svega namenjen inženjerima u praksi, kao i ostalim zainteresovanim koleginicama i kolegama.


Na kraju ove strane nalaze se slajdovi sa predavanja, kao i video snimak seminara.


PREDAVAČI

Prof. dr Svetlana Nikolić-Brzev, dipl. građ. inž. ima preko 30 godina međunarodnog profesionalnog iskustva vezanog za seizmičku analizu, projektovanje i ojačanje armirano betonskih i zidanih konstrukcija. Od 2017. je vanredni profesor na University of British Columbia u Vankuveru (Kanada) gde izvodi nastavu iz oblasti projektovanja zidanih konstrukcija. U prošlosti je 16 godina predavala na British Columbia Institute of Technology (BCIT), a pre toga je za kompaniju Sandwell Engineering u Vankuveru radila na projektima seizmičkog ojačanja javnih objekata u Kanadi i drugim zemljama. Profesionalnu karijeru započela je kao istraživač u Institutu za ispitivanje materijala Srbije (IMS) (1985.-1993). Dr. Brzev je član Tehničkog komiteta za izradu standarda za projektovanje zidanih konstrukcija u Kanadi (CSA S304), a član je i Tehničkog komiteta za razvoj propisa za aseizmicko projektovanje zidanih konstrukcija za novu generaciju Evrokoda 8. Dr Brzev je objavila više od 100 naučnih i stručnih radova i koautor je tri udžbenika na temu zidanih i armirano betonskih konstrukcija koji se koriste u Kanadi. Diplomirala je i magistrirala na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1984. i 1989. godine), a doktorirala je iz oblasti zemljotresnog inženjerstva na Univerzitetu Roorkee u Indiji (1994). Dr. Brzev je predsednica SUZI od 2018. godine.


Dr Predrag Blagojević, dipl. građ. inž. radi na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Nišu od 1987. gde izvodi nastavu na grupi predmeta uže naučne oblasti Betonske konstrukcije. Na Univerzitetu Aston u Birmingemu u Velikoj Britaniji je 1992. radio eksperimentalna istraživanja o mikroarmiranom betonu u okviru magistarske (1996) i doktorske teze (2012). U profesionalnoj karijeri se bavio izgradnjom, nadzorom i projektovanjem građevinskih objekata. Od 1982. do 1987. godine radio je na izgradnji nekoliko desetina objekata širom Srbije, pretežno u Beogradu u naseljima „Golf 1-7“ na Čukaričkoj padini i „Makiš“. U periodu od 1996. do danas saradjuje sa kompanijama iz Ruske federacije i bivših republika (Kazahstan, Azerbejdžan, Moldavija, Tadžikistan, Jermenija) kao i sa različitim firmama prisutnim u Africi i Evropi (Ruanda, Tanzanija, Mozambik, Nemačka, Danska). Do sada je projektovao oko 400 konstrukcija izvedenih objekata: stambenih i stambeno-poslovnih (250+), hidrotehničkih (55+), mostova (20+) i drugih (crkve, industrijski, sportski objekti, spomenici i dr. (75+)). Dobitnik je Povelje za najbolje ostvarenje u građevinskom konstrukterstvu Srbije u 2004-2005. godini za projekat sanacije, rekonstrukcije, adaptacije i dogradnje konstrukcije Poslovnog centra „Ušće“ u Novom Beogradu, nakon bombardovanja 1999 godine. Dr Blagojević je član Upravnog odbora SUZI od 2018. godine.


Dr Radovan Cvetković, dipl. građ. inž. је docent na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Nišu, na Katedri za materijale i konstrukcije. Magistrirao je 2002. godine na Građevinskom fakultetu Rurskog univerziteta u Bohumu, u SR Nemačkoj. Doktorirao je 2017. godine na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Nišu. Naučni i stručni rad dr Radovana Cvetkovića vezan je za drvene i zidane konstrukcije, spregnute konstrukcije tipa drvo-beton, drvene mostove. Član je komisije za standadizaciju Republike Srbije u oblasti drvenih i zidanih konstrukcija. Autor je preko 80 radova u nacionalnim i međunarodnim časopisima i aktivni učesnik na međunarodnim i domaćim konferencijama vezanim za građevinsko konstrukterstvo. Autor je niza stručnih projekata u oblasti sanacija i rekonstrukcija objekata različitih konstrukcija. Autor je određenog broja projekata konstrukcija različitih objekata izvedenih u betonu, čeliku i drvetu.


Snimak predavanja


Slajdovi sa predavanja

Prof. dr Svetlana Nikolić-Brzev

Dr Predrag Blagojević

Dr Radovan Cvetković


Virtuelni seminar u organizaciji SUZI na temu “Aseizmičko projektovanje zidanih konstrukcija zgrada” održan je 25.11.2021. godine od 16:00-17:30 putem Zoom platforme. Seminaru je prisustvovalo oko 45 učesnika. Predavači su ugledni stručnjaci iz ove oblasti: Prof. dr Svetlana Nikolić-Brzev, Dr Predrag Blagojević i Dr Radovan Cvetković. Biografije predavače nalaze se u nastavku.


Abstrakt

Zidane konstrukcije zgrada čine najveći deo građevinskog fonda u Srbiji, i pravilno projektovanje ovakvih konstrukcija je od izuzetnog značaja za sigurnost i dugotrajnost ovih konstrukcija. Cilj ovog seminara je da predstavi pregled metoda za projektovanje novih zidanih konstrukcija zgrada, prvenstveno zidanih konstrukcija sa serklažima. Predavači su predstavili osnovne zahteve Evrokoda 8 koji se odnose na zidane konstrukcije zgrada, uključujući individualne stambene objekte kao i objekte za kolektivno stanovanje. Praktični pristup za modeliranje i seizmičku analizu ovih zgrada je objašnjen i ilustrovan. Pored toga, pristup za proveru nosivosti konstrukcijskih elemenata zidanih konstrukcija zgrada je takodje objašnjen. Ovaj seminar je pre svega namenjen inženjerima u praksi, kao i ostalim zainteresovanim koleginicama i kolegama.


Na kraju ove strane nalaze se slajdovi sa predavanja, kao i video snimak seminara.


PREDAVAČI

Prof. dr Svetlana Nikolić-Brzev, dipl. građ. inž. ima preko 30 godina međunarodnog profesionalnog iskustva vezanog za seizmičku analizu, projektovanje i ojačanje armirano betonskih i zidanih konstrukcija. Od 2017. je vanredni profesor na University of British Columbia u Vankuveru (Kanada) gde izvodi nastavu iz oblasti projektovanja zidanih konstrukcija. U prošlosti je 16 godina predavala na British Columbia Institute of Technology (BCIT), a pre toga je za kompaniju Sandwell Engineering u Vankuveru radila na projektima seizmičkog ojačanja javnih objekata u Kanadi i drugim zemljama. Profesionalnu karijeru započela je kao istraživač u Institutu za ispitivanje materijala Srbije (IMS) (1985.-1993). Dr. Brzev je član Tehničkog komiteta za izradu standarda za projektovanje zidanih konstrukcija u Kanadi (CSA S304), a član je i Tehničkog komiteta za razvoj propisa za aseizmicko projektovanje zidanih konstrukcija za novu generaciju Evrokoda 8. Dr Brzev je objavila više od 100 naučnih i stručnih radova i koautor je tri udžbenika na temu zidanih i armirano betonskih konstrukcija koji se koriste u Kanadi. Diplomirala je i magistrirala na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1984. i 1989. godine), a doktorirala je iz oblasti zemljotresnog inženjerstva na Univerzitetu Roorkee u Indiji (1994). Dr. Brzev je predsednica SUZI od 2018. godine.


Dr Predrag Blagojević, dipl. građ. inž. radi na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Nišu od 1987. gde izvodi nastavu na grupi predmeta uže naučne oblasti Betonske konstrukcije. Na Univerzitetu Aston u Birmingemu u Velikoj Britaniji je 1992. radio eksperimentalna istraživanja o mikroarmiranom betonu u okviru magistarske (1996) i doktorske teze (2012). U profesionalnoj karijeri se bavio izgradnjom, nadzorom i projektovanjem građevinskih objekata. Od 1982. do 1987. godine radio je na izgradnji nekoliko desetina objekata širom Srbije, pretežno u Beogradu u naseljima „Golf 1-7“ na Čukaričkoj padini i „Makiš“. U periodu od 1996. do danas saradjuje sa kompanijama iz Ruske federacije i bivših republika (Kazahstan, Azerbejdžan, Moldavija, Tadžikistan, Jermenija) kao i sa različitim firmama prisutnim u Africi i Evropi (Ruanda, Tanzanija, Mozambik, Nemačka, Danska). Do sada je projektovao oko 400 konstrukcija izvedenih objekata: stambenih i stambeno-poslovnih (250+), hidrotehničkih (55+), mostova (20+) i drugih (crkve, industrijski, sportski objekti, spomenici i dr. (75+)). Dobitnik je Povelje za najbolje ostvarenje u građevinskom konstrukterstvu Srbije u 2004-2005. godini za projekat sanacije, rekonstrukcije, adaptacije i dogradnje konstrukcije Poslovnog centra „Ušće“ u Novom Beogradu, nakon bombardovanja 1999 godine. Dr Blagojević je član Upravnog odbora SUZI od 2018. godine.


Dr Radovan Cvetković, dipl. građ. inž. је docent na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Nišu, na Katedri za materijale i konstrukcije. Magistrirao je 2002. godine na Građevinskom fakultetu Rurskog univerziteta u Bohumu, u SR Nemačkoj. Doktorirao je 2017. godine na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Nišu. Naučni i stručni rad dr Radovana Cvetkovića vezan je za drvene i zidane konstrukcije, spregnute konstrukcije tipa drvo-beton, drvene mostove. Član je komisije za standadizaciju Republike Srbije u oblasti drvenih i zidanih konstrukcija. Autor je preko 80 radova u nacionalnim i međunarodnim časopisima i aktivni učesnik na međunarodnim i domaćim konferencijama vezanim za građevinsko konstrukterstvo. Autor je niza stručnih projekata u oblasti sanacija i rekonstrukcija objekata različitih konstrukcija. Autor je određenog broja projekata konstrukcija različitih objekata izvedenih u betonu, čeliku i drvetu.


Snimak predavanja


Slajdovi sa predavanja

Prof. dr Svetlana Nikolić-Brzev

Dr Predrag Blagojević

Dr Radovan Cvetković