SUZI Akcije
Održan virtuelni seminar SUZI na temu “Sanacija i seizmičko ojačanje zidanih konstrukcija zgrada”
28.02.2022

Virtuelni seminar u organizaciji SUZI na temu “Sanacija i seizmičko ojačanje zidanih konstrukcija zgrada” održan je 22.2.2022. godine od 15:00-17:00 putem Zoom platforme. Seminaru je prisustvovalo oko 40 učesnika. Prof. dr Svetlana Nikolić-Brzev, Univerzitet Britanske Kolumbije u Kanadi i dr Predrag Blagojević, dipl.građ.inž., Građevinsko-arhitektonski fakultet Univerziteta u Nišu. Sponzor ovog seminara je kompanija SIKA Srbija d.o.o, čiji je predstavnik Miljan Milanović, dipl.građ.inž. predstavio proizvode i tehnologiju ove kompanije koja je primenljiva za ojačanje objekata od zidarije. Biografije predavača nalaze se u nastavku.

ABSTRAKT

Cilj ovog seminara bio je da predstavi pregled pristupa seizmičkom ojačanju zidanih konstrukcija zgrada, uključujući kriterijume i ciljeve ojačanja, projektovanje mera ojačanja, a zatim i proveru nosivosti ojačanih konstrukcija. U toku seminara predstavljene su neke od poznatih tehnika ojačanja, kao što su (izmedju ostalih) armirano betonske obloge, kao i moderne tehnologije ojačanja primenom kompozitnih materijala (npr. karbonske trake). Detaljno je objašnjen postupak proračuna i primer ojačanja zidanih konstrukcija zgrada prema domaćim tehničkim propisima na primeru projekta zgrade oštećene u toku zemljotresa u Kraljevu iz 2010. godine.

Na kraju ove strane nalaze se slajdovi sa predavanja, kao i video snimak celog seminara.

PREDAVAČI

Prof. dr Svetlana Nikolić-Brzev ima preko 30 godina međunarodnog profesionalnog iskustva vezanog za seizmičku analizu, projektovanje i ojačanje armirano betonskih i zidanih konstrukcija. Od 2017. je vanredni profesor na Univerzitetu Britanske Kolumbije u Vankuveru (Kanada) gde izvodi nastavu iz oblasti projektovanja zidanih konstrukcija. U prošlosti je 16 godina predavala na British Columbia Institute of Technology (BCIT), a pre toga je za kompaniju Sandwell Engineering u Vankuveru radila na projektima seizmičkog ojačanja javnih objekata u Kanadi i drugim zemljama. Profesionalnu karijeru započela je kao istraživač u Institutu za ispitivanje materijala Srbije (IMS) (1985.-1993). Dr. Brzev je član Tehničkog komiteta za izradu standarda za projektovanje zidanih konstrukcija u Kanadi (CSA S304), a član je i Tehničkog komiteta za razvoj propisa za aseizmicko projektovanje zidanih konstrukcija za novu generaciju Evrokoda 8. Dr Brzev je objavila više od 100 naučnih i stručnih radova i koautor je tri udžbenika na temu zidanih i armirano betonskih konstrukcija koji se koriste u Kanadi. Diplomirala je i magistrirala na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1984. i 1989. godine), a doktorirala je iz oblasti zemljotresnog inženjerstva na Univerzitetu Roorkee u Indiji (1994). Dr. Brzev je predsednica SUZI od osnivanja 2018. godine.

Dr Predrag Blagojević radi na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Nišu od 1987. gde izvodi nastavu na grupi predmeta uže naučne oblasti Betonske konstrukcije. Na Univerzitetu Aston u Birmingemu u Velikoj Britaniji je 1992. radio eksperimentalna istraživanja o mikroarmiranom betonu u okviru magistarske (1996) i doktorske teze (2012). U profesionalnoj karijeri se bavio izgradnjom, nadzorom i projektovanjem građevinskih objekata. Od 1982. do 1987. godine radio je na izgradnji nekoliko desetina objekata širom Srbije, pretežno u Beogradu u naseljima „Golf 1-7“ na Čukaričkoj padini i „Makiš“. U periodu od 1996. do danas saradjuje sa kompanijama iz Ruske federacije i bivših republika (Kazahstan, Azerbejdžan, Moldavija, Tadžikistan, Jermenija) kao i sa različitim firmama prisutnim u Africi i Evropi (Ruanda, Tanzanija, Mozambik, Nemačka, Danska). Do sada je projektovao oko 400 konstrukcija izvedenih objekata: stambenih i stambeno-poslovnih (250+), hidrotehničkih (55+), mostova (20+) i drugih (crkve, industrijski, sportski objekti, spomenici i dr. (75+)). Dobitnik je Povelje za najbolje ostvarenje u građevinskom konstrukterstvu Srbije u 2004-2005. godini za projekat sanacije, rekonstrukcije, adaptacije i dogradnje konstrukcije Poslovnog centra „Ušće“ u Novom Beogradu, nakon bombardovanja 1999 godine. Dr Blagojević je član Upravnog odbora SUZI od osnivanja 2018. godine.

Miljan Milanović, dipl. građ. inž., rođen je u Ljuboviji a odrastao je u Bratuncu, Bosna i Hercegovina. Na Građevinskom fakultetu u Beogradu diplomirao je 2017. godine na modulu Konstrukcije. U kompaniji Sika Srbija radi od 2019. godine na poziciji Tehničko-komercijalnog predstavnika u sektoru za Sanacije i zaštitu konstrukcija.”

Slajdovi 

Prof. dr Svetlana Nikolić-Brzev: "Pregled savremenih pristupa za seizmičko ojačanje zidanih konstrukcija zgrada -internacionalna praksa"

Dr Predrag Blagojević: "Domaća iskustva u vezi primene seizmičkog ojačanja zidanih konstrukcija zgrada – propisi i primeri iz prakse"  

Video snimak seminaraVirtuelni seminar u organizaciji SUZI na temu “Sanacija i seizmičko ojačanje zidanih konstrukcija zgrada” održan je 22.2.2022. godine od 15:00-17:00 putem Zoom platforme. Seminaru je prisustvovalo oko 40 učesnika. Prof. dr Svetlana Nikolić-Brzev, Univerzitet Britanske Kolumbije u Kanadi i dr Predrag Blagojević, dipl.građ.inž., Građevinsko-arhitektonski fakultet Univerziteta u Nišu. Sponzor ovog seminara je kompanija SIKA Srbija d.o.o, čiji je predstavnik Miljan Milanović, dipl.građ.inž. predstavio proizvode i tehnologiju ove kompanije koja je primenljiva za ojačanje objekata od zidarije. Biografije predavača nalaze se u nastavku.

ABSTRAKT

Cilj ovog seminara bio je da predstavi pregled pristupa seizmičkom ojačanju zidanih konstrukcija zgrada, uključujući kriterijume i ciljeve ojačanja, projektovanje mera ojačanja, a zatim i proveru nosivosti ojačanih konstrukcija. U toku seminara predstavljene su neke od poznatih tehnika ojačanja, kao što su (izmedju ostalih) armirano betonske obloge, kao i moderne tehnologije ojačanja primenom kompozitnih materijala (npr. karbonske trake). Detaljno je objašnjen postupak proračuna i primer ojačanja zidanih konstrukcija zgrada prema domaćim tehničkim propisima na primeru projekta zgrade oštećene u toku zemljotresa u Kraljevu iz 2010. godine.

Na kraju ove strane nalaze se slajdovi sa predavanja, kao i video snimak celog seminara.

PREDAVAČI

Prof. dr Svetlana Nikolić-Brzev ima preko 30 godina međunarodnog profesionalnog iskustva vezanog za seizmičku analizu, projektovanje i ojačanje armirano betonskih i zidanih konstrukcija. Od 2017. je vanredni profesor na Univerzitetu Britanske Kolumbije u Vankuveru (Kanada) gde izvodi nastavu iz oblasti projektovanja zidanih konstrukcija. U prošlosti je 16 godina predavala na British Columbia Institute of Technology (BCIT), a pre toga je za kompaniju Sandwell Engineering u Vankuveru radila na projektima seizmičkog ojačanja javnih objekata u Kanadi i drugim zemljama. Profesionalnu karijeru započela je kao istraživač u Institutu za ispitivanje materijala Srbije (IMS) (1985.-1993). Dr. Brzev je član Tehničkog komiteta za izradu standarda za projektovanje zidanih konstrukcija u Kanadi (CSA S304), a član je i Tehničkog komiteta za razvoj propisa za aseizmicko projektovanje zidanih konstrukcija za novu generaciju Evrokoda 8. Dr Brzev je objavila više od 100 naučnih i stručnih radova i koautor je tri udžbenika na temu zidanih i armirano betonskih konstrukcija koji se koriste u Kanadi. Diplomirala je i magistrirala na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1984. i 1989. godine), a doktorirala je iz oblasti zemljotresnog inženjerstva na Univerzitetu Roorkee u Indiji (1994). Dr. Brzev je predsednica SUZI od osnivanja 2018. godine.

Dr Predrag Blagojević radi na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Nišu od 1987. gde izvodi nastavu na grupi predmeta uže naučne oblasti Betonske konstrukcije. Na Univerzitetu Aston u Birmingemu u Velikoj Britaniji je 1992. radio eksperimentalna istraživanja o mikroarmiranom betonu u okviru magistarske (1996) i doktorske teze (2012). U profesionalnoj karijeri se bavio izgradnjom, nadzorom i projektovanjem građevinskih objekata. Od 1982. do 1987. godine radio je na izgradnji nekoliko desetina objekata širom Srbije, pretežno u Beogradu u naseljima „Golf 1-7“ na Čukaričkoj padini i „Makiš“. U periodu od 1996. do danas saradjuje sa kompanijama iz Ruske federacije i bivših republika (Kazahstan, Azerbejdžan, Moldavija, Tadžikistan, Jermenija) kao i sa različitim firmama prisutnim u Africi i Evropi (Ruanda, Tanzanija, Mozambik, Nemačka, Danska). Do sada je projektovao oko 400 konstrukcija izvedenih objekata: stambenih i stambeno-poslovnih (250+), hidrotehničkih (55+), mostova (20+) i drugih (crkve, industrijski, sportski objekti, spomenici i dr. (75+)). Dobitnik je Povelje za najbolje ostvarenje u građevinskom konstrukterstvu Srbije u 2004-2005. godini za projekat sanacije, rekonstrukcije, adaptacije i dogradnje konstrukcije Poslovnog centra „Ušće“ u Novom Beogradu, nakon bombardovanja 1999 godine. Dr Blagojević je član Upravnog odbora SUZI od osnivanja 2018. godine.

Miljan Milanović, dipl. građ. inž., rođen je u Ljuboviji a odrastao je u Bratuncu, Bosna i Hercegovina. Na Građevinskom fakultetu u Beogradu diplomirao je 2017. godine na modulu Konstrukcije. U kompaniji Sika Srbija radi od 2019. godine na poziciji Tehničko-komercijalnog predstavnika u sektoru za Sanacije i zaštitu konstrukcija.”

Slajdovi 

Prof. dr Svetlana Nikolić-Brzev: "Pregled savremenih pristupa za seizmičko ojačanje zidanih konstrukcija zgrada -internacionalna praksa"

Dr Predrag Blagojević: "Domaća iskustva u vezi primene seizmičkog ojačanja zidanih konstrukcija zgrada – propisi i primeri iz prakse"  

Video snimak seminara