SUZI Akcije
Održano predavanje Prof. Andrew Charleson-a "Recent New Zealand earthquakes: lessons and emerging challenges in concrete design"
13.12.2018

        U organizaciji SUZI i Gradjevinskog fakulteta u Beogradu, 12.12.2018. godine održano je predavanje Andrew Charleson-a, vanrednog profesora na Victoria University of Wellington, Novi Zeland, pod naslovom "Skorašnji zemljotresi u Novom Zelandu: lekcije i inženjerski izazovi u vezi projektovanja armiranobetonskih konstrukcija" ("Recent New Zealand earthquakes: lessons and emerging challenges in concrete design").

        Predavač je opisao i ilustrovao tipična oštećenja zgrada usled novozelandskih zemljotresa iz 2011. i 2016. godine, sa posebnim osvrtom na armiranobetonske (AB) konstrukcije koje su pretpele značajna oštećenja u skladu sa propisima za takav nivo zemljotresa - bez ljudskih zrtava i kolapsa. Medjutim, posle zemljotresa doneta je odluka da se većina ostećenih zgrade sruši jer novozelandske polise osiguranja od zemljotresa zahtevaju da oštećenja konstrukcije budu sanirana tako da se povrati originalna nosivost konstrukcije. To u ovom slučaju nije bilo moguće zato što su se AB konstrukcije zgrada ponašale duktilno i došlo je do trajnih plastičnih deformacija. Novozelanski zemljotres iz 2011. godine je jedan od retkih zemljotresa u svetu u kome su se AB konstrukcije zgrada ponašale veoma duktilno tako da su elementi ovih konstrukcija su pretprele značajne plastične deformacije i kolaps je bio izbegnut, iako je nivo zemljotresa u smislu spektralnih ubrzanja bio višestruko intenzivniji od projektnog nivoa. Interesantna su bila i opažanja u vezi značajnih oštećenja prefabrikovanih betonskih tavanica u AB okvirnim konstrukcijama zgrada koje su se ponašale duktilno u toku zemljotresa.

        Ovi zemljotresi su doveli do promene u načinu razmišljanja u vezi kriterijuma za prihvatljivo ciljno ponašanje konstrukcija (performance objectives) u toku zemljotresa u Novom Zelandu. Predlaže se smanjenje projektnog duktiliteta, što odgovara manjem stepenu oštećenja u toku projektnog zemljotresa u poredjenju sa ranijim propisima. Medjutim, veći nivo duktiliteta i značanija oštećenja će biti prihvatljiva u toku zemljotresa višeg intenziteta od projektnog, gde je ciljno ponašanje izbegavanje kolapsa. 

Slajdovi sa predavanja (u PDF formatu) su uz saglasnost predavača dostupni članovima SUZI.


        U organizaciji SUZI i Gradjevinskog fakulteta u Beogradu, 12.12.2018. godine održano je predavanje Andrew Charleson-a, vanrednog profesora na Victoria University of Wellington, Novi Zeland, pod naslovom "Skorašnji zemljotresi u Novom Zelandu: lekcije i inženjerski izazovi u vezi projektovanja armiranobetonskih konstrukcija" ("Recent New Zealand earthquakes: lessons and emerging challenges in concrete design").

        Predavač je opisao i ilustrovao tipična oštećenja zgrada usled novozelandskih zemljotresa iz 2011. i 2016. godine, sa posebnim osvrtom na armiranobetonske (AB) konstrukcije koje su pretpele značajna oštećenja u skladu sa propisima za takav nivo zemljotresa - bez ljudskih zrtava i kolapsa. Medjutim, posle zemljotresa doneta je odluka da se većina ostećenih zgrade sruši jer novozelandske polise osiguranja od zemljotresa zahtevaju da oštećenja konstrukcije budu sanirana tako da se povrati originalna nosivost konstrukcije. To u ovom slučaju nije bilo moguće zato što su se AB konstrukcije zgrada ponašale duktilno i došlo je do trajnih plastičnih deformacija. Novozelanski zemljotres iz 2011. godine je jedan od retkih zemljotresa u svetu u kome su se AB konstrukcije zgrada ponašale veoma duktilno tako da su elementi ovih konstrukcija su pretprele značajne plastične deformacije i kolaps je bio izbegnut, iako je nivo zemljotresa u smislu spektralnih ubrzanja bio višestruko intenzivniji od projektnog nivoa. Interesantna su bila i opažanja u vezi značajnih oštećenja prefabrikovanih betonskih tavanica u AB okvirnim konstrukcijama zgrada koje su se ponašale duktilno u toku zemljotresa.

        Ovi zemljotresi su doveli do promene u načinu razmišljanja u vezi kriterijuma za prihvatljivo ciljno ponašanje konstrukcija (performance objectives) u toku zemljotresa u Novom Zelandu. Predlaže se smanjenje projektnog duktiliteta, što odgovara manjem stepenu oštećenja u toku projektnog zemljotresa u poredjenju sa ranijim propisima. Medjutim, veći nivo duktiliteta i značanija oštećenja će biti prihvatljiva u toku zemljotresa višeg intenziteta od projektnog, gde je ciljno ponašanje izbegavanje kolapsa. 

Slajdovi sa predavanja (u PDF formatu) su uz saglasnost predavača dostupni članovima SUZI.