SUZI Akcije
Održan trodnevni seminar "Konceptualno seizmičko projektovanje zgrada za arhitekte" Prof. Andrew Charleson-a, u saradnji SUZI i Arhitektonskog fakulteta u Beogradu
10.12.2018

        U organizaciji Arhitektonskog fakulteta u Beogradu i SUZI, na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu održan je 6.12, 8.12 i 10.12.2018. trodnevni seminar Andrew Charleson-a, vanrednog profesora na Victoria University of Wellington, Novi Zeland, pod naslovom "Konceptualno seizmičko projektovanje zgrada za arhitekte" ("Conceptual seismic design of buildings for architects"). 

        U toku seminara predstavljeni su principi seizmičkog projektovanja od značaja u fazi konceptualnog arhitektonskog projektovanja zgrada otpornih na dejstvo zemljotresa. U toku predavanja razmotreni su česti izazovi u vezi horizontalne i vertikalne konfiguracije zgrada, kao i praktična rešenja. Predstavljen je i besplatni softver Resist koji je razvio prof. Charleson, a koji omogućava da se odredi veličina i položaj konstruktivnih elemenata za prijem horizontalnih sila usled vetra i zemljotresa. Seminaru je prisustvovalo više od 60 polaznika.Slajdovi sa predavanja (u PDF formatu) i video snimci su uz saglasnost predavača dostupni članovima SUZI.

Predavanje 1 (6.12.2018.) 

    Teme: Vertical structural systems; Earthquake attack from any direction; Resisting torsion; RESIST software

    Slajdovi sa predavanja

    Video snimak predavanja

Predavanje 2 (8.12.2018.)

    Teme: Horizontal Structure for Seismic Resistance and Common Problems)

    Slajdovi sa predavanja

    Video snimak predavanja

Predavanje 3 (10.12.2018.)

    Teme: Design philosophy; New approaches; Vertical configuration problems and solutions

    Slajdovi sa predavanja

    Video snimak predavanja

        U organizaciji Arhitektonskog fakulteta u Beogradu i SUZI, na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu održan je 6.12, 8.12 i 10.12.2018. trodnevni seminar Andrew Charleson-a, vanrednog profesora na Victoria University of Wellington, Novi Zeland, pod naslovom "Konceptualno seizmičko projektovanje zgrada za arhitekte" ("Conceptual seismic design of buildings for architects"). 

        U toku seminara predstavljeni su principi seizmičkog projektovanja od značaja u fazi konceptualnog arhitektonskog projektovanja zgrada otpornih na dejstvo zemljotresa. U toku predavanja razmotreni su česti izazovi u vezi horizontalne i vertikalne konfiguracije zgrada, kao i praktična rešenja. Predstavljen je i besplatni softver Resist koji je razvio prof. Charleson, a koji omogućava da se odredi veličina i položaj konstruktivnih elemenata za prijem horizontalnih sila usled vetra i zemljotresa. Seminaru je prisustvovalo više od 60 polaznika.Slajdovi sa predavanja (u PDF formatu) i video snimci su uz saglasnost predavača dostupni članovima SUZI.

Predavanje 1 (6.12.2018.) 

    Teme: Vertical structural systems; Earthquake attack from any direction; Resisting torsion; RESIST software

    Slajdovi sa predavanja

    Video snimak predavanja

Predavanje 2 (8.12.2018.)

    Teme: Horizontal Structure for Seismic Resistance and Common Problems)

    Slajdovi sa predavanja

    Video snimak predavanja

Predavanje 3 (10.12.2018.)

    Teme: Design philosophy; New approaches; Vertical configuration problems and solutions

    Slajdovi sa predavanja

    Video snimak predavanja