SUZI Akcije
Održano predavanje prof. dr Petera Fajfara na temu "Praktična primena nelinearne seizmičke analize konstrukcija (Practice-oriented nonlinear seismic analysis of structures)"
12.04.2019

        U organizaciji SUZI i Građevinskog fakulteta u Beogradu, 8.5.2019. godine, održano je predavanje prof. dr Petera Fajfara, sa Univerziteta u Ljubljani, na temu „Praktična primena nelinearne seizmičke analize konstrukcija (Practice-oriented nonlinear seismic analysis of structures)“.

        Seizmički odgovor konstrukcije i njegov sadržaj može se oceniti odgovarajućom analizom. S obzirom da je priroda problema dinamička i, u većini slučajeva, nelinearna, metoda koja, teorijski, daje tačne rezultate je nelinearna dinamička analiza – nonlinear response-history analysis. Pored toga, s obzirom da su pomeranja tla pri zemljotresu proizvoljna a karakteristike konstruckije imaju određeni nivo nepouzdanosti, probabilistički pristup problemu je neophodan. Međutim, imajući u vidu finansijska i vremenska ograničenja pri projektovanju konstrukcija kao i nivo znanja građevinskih inženjera u oblasti aseizmičkog projektovanja, u praksi se obično koriste pojednostavljene metode analize.

        Uprkos različitim ograničenjima, metode neliearne statičke – pushover analize često predstavljaju racionalnu opciju za praktičnu ocenu seizmičkog odgovara konstrukcije. Veza između faktora koji određuju seizmički odgovor može se lakše razumeti ukoliko se nelinearna statička – pushover analiza prikaže grafički, preko zavisnosti ubrzanje-pomeranje odnosno u AD formatu (Acceleration – Displacement). U okviru predavanja istaknuta je N2 metoda pushover analize. Prikazane su osnovna verzija ove metode, koja je implementirana u trenutnoj verziji Evrokoda 8, i proširena verzija, koja uzima u obzir efekte viših tonova oscilovanja i rotacije konstrukcije a koja je implementirana u nacrtu nove verzije Evrokoda 8. Takođe, prikazana je i metoda za direktno određivanje spektra ubrzanja međuspratnih tavanica, koja je nedavno formulisana i koja će biti uključena u novoj verziji Evrokoda 8 za seizmičko projektovanje i ocenu odgovora nekonstruktivnih (sekundarnih) elemenata osetljivih na ubrzanje međuspratnih tavanica.
Slajdovi sa predavanja (u PDF formatu) i video snimci su uz saglasnost predavača dostupni članovima SUZI.

Slajdovi sa predavanja

Video snimak sa predavanja - deo I (predavanje)

Video snimak sa predavanja - deo II (diskusija)


O predavaču:

        Peter Fajfar je profesor na Građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, Slovenija. Glavna oblast istraživanja profesora Fajfara je seizmička analiza i projektovanje konstrukcija. U toj oblasti, njegov najznačajni doprinos je formulacija N2 metode koja se primenjuje u okviru nelinearne statičke – pushover analize. Bio je gostujući profesor na nekoliko prestižnih univerziteta, uključujući Univerzitet Stanford u Kaliforniji. U periodu od 2003. do 2015. godine, bio je jedan od tri urednika časopisa Earthquake Engineering and Structural Dynamics. Bio je član Upravnog odbora Internacionalne Asocijacije za Zemljotresno Inženjerstvo (International Association for Earthquake Engineering – IAEE) kao i član Izvršnog odbora Evropske Asocijacije za Zemljotresno Inženjerstvo (European Association for Earthquake Engineering – EAEE), u kome je sada Počasni član. Bio uključen u razvoj Evrokoda 8 i vodi implementaciju ovog standarda u Sloveniji, koja je bila prva država u kojoj je Evrokod 8 postao obavezan standard pri projektovanju konstrukcija. Kao projektant, konsultant ili revident, učestvovao je u velikom broju projekata u privredi. Zajedno sa H. Krawinkler-om, profesor Fajfar je organizovao tri veoma poznate radionice u Bledu, Slovenija („Bled Workshops“). Profesor Fajfar je dobitnik nekoliko nagrada, među kojima su najviša nagrada za naučni rad u Sloveniji i nagrada za istaknuto predavanje profesora Nicholas Ambraseys-a (Prof. Nicholas Ambraseys Distinguished Lecture Award). Profesor Fajfar je član Slovenačke akademije nauka i umetnosti, Inženjerske akademije Slovenije, Evropske akademije nauka (Belgija) i Nacionalne inženjerske akademije (SAD).

        U organizaciji SUZI i Građevinskog fakulteta u Beogradu, 8.5.2019. godine, održano je predavanje prof. dr Petera Fajfara, sa Univerziteta u Ljubljani, na temu „Praktična primena nelinearne seizmičke analize konstrukcija (Practice-oriented nonlinear seismic analysis of structures)“.

        Seizmički odgovor konstrukcije i njegov sadržaj može se oceniti odgovarajućom analizom. S obzirom da je priroda problema dinamička i, u većini slučajeva, nelinearna, metoda koja, teorijski, daje tačne rezultate je nelinearna dinamička analiza – nonlinear response-history analysis. Pored toga, s obzirom da su pomeranja tla pri zemljotresu proizvoljna a karakteristike konstruckije imaju određeni nivo nepouzdanosti, probabilistički pristup problemu je neophodan. Međutim, imajući u vidu finansijska i vremenska ograničenja pri projektovanju konstrukcija kao i nivo znanja građevinskih inženjera u oblasti aseizmičkog projektovanja, u praksi se obično koriste pojednostavljene metode analize.

        Uprkos različitim ograničenjima, metode neliearne statičke – pushover analize često predstavljaju racionalnu opciju za praktičnu ocenu seizmičkog odgovara konstrukcije. Veza između faktora koji određuju seizmički odgovor može se lakše razumeti ukoliko se nelinearna statička – pushover analiza prikaže grafički, preko zavisnosti ubrzanje-pomeranje odnosno u AD formatu (Acceleration – Displacement). U okviru predavanja istaknuta je N2 metoda pushover analize. Prikazane su osnovna verzija ove metode, koja je implementirana u trenutnoj verziji Evrokoda 8, i proširena verzija, koja uzima u obzir efekte viših tonova oscilovanja i rotacije konstrukcije a koja je implementirana u nacrtu nove verzije Evrokoda 8. Takođe, prikazana je i metoda za direktno određivanje spektra ubrzanja međuspratnih tavanica, koja je nedavno formulisana i koja će biti uključena u novoj verziji Evrokoda 8 za seizmičko projektovanje i ocenu odgovora nekonstruktivnih (sekundarnih) elemenata osetljivih na ubrzanje međuspratnih tavanica.
Slajdovi sa predavanja (u PDF formatu) i video snimci su uz saglasnost predavača dostupni članovima SUZI.

Slajdovi sa predavanja

Video snimak sa predavanja - deo I (predavanje)

Video snimak sa predavanja - deo II (diskusija)


O predavaču:

        Peter Fajfar je profesor na Građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, Slovenija. Glavna oblast istraživanja profesora Fajfara je seizmička analiza i projektovanje konstrukcija. U toj oblasti, njegov najznačajni doprinos je formulacija N2 metode koja se primenjuje u okviru nelinearne statičke – pushover analize. Bio je gostujući profesor na nekoliko prestižnih univerziteta, uključujući Univerzitet Stanford u Kaliforniji. U periodu od 2003. do 2015. godine, bio je jedan od tri urednika časopisa Earthquake Engineering and Structural Dynamics. Bio je član Upravnog odbora Internacionalne Asocijacije za Zemljotresno Inženjerstvo (International Association for Earthquake Engineering – IAEE) kao i član Izvršnog odbora Evropske Asocijacije za Zemljotresno Inženjerstvo (European Association for Earthquake Engineering – EAEE), u kome je sada Počasni član. Bio uključen u razvoj Evrokoda 8 i vodi implementaciju ovog standarda u Sloveniji, koja je bila prva država u kojoj je Evrokod 8 postao obavezan standard pri projektovanju konstrukcija. Kao projektant, konsultant ili revident, učestvovao je u velikom broju projekata u privredi. Zajedno sa H. Krawinkler-om, profesor Fajfar je organizovao tri veoma poznate radionice u Bledu, Slovenija („Bled Workshops“). Profesor Fajfar je dobitnik nekoliko nagrada, među kojima su najviša nagrada za naučni rad u Sloveniji i nagrada za istaknuto predavanje profesora Nicholas Ambraseys-a (Prof. Nicholas Ambraseys Distinguished Lecture Award). Profesor Fajfar je član Slovenačke akademije nauka i umetnosti, Inženjerske akademije Slovenije, Evropske akademije nauka (Belgija) i Nacionalne inženjerske akademije (SAD).