SUZI Akcije
Održano predavanje "Uzroci oštećenja zgrada usled nedavnih zemljotresa u Turskoj – Pouke za građevinsku praksu u Srbiji" - Doc. dr Marko Marinković
24.06.2023

U petak, 16.06.2023. godine, u Svečanoj sali, na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u sklopu proslave petogodišnjice postojanja SUZI (SAEE) udruženja, održano je predavanje pod nazivom: "Uzroci oštećenja zgrada usled nedavnih zemljotresa u Turskoj – Pouke za građevinsku praksu u Srbiji".


Predavač je bio dr Marko Marinković, docent na Građevinskom fakultetu u Beogradu i član upravnog odbora SUZI udruženja.


Sponzor ovog predavanja je bila kompanija Sika d.o.o Srbija.


Predstavnici kompanije Sika su posle predavanja održali kratku prezentaciju u vezi njihovih proizvoda i tehnologija za sanaciju i ojačanje objekata pre/posle zemljotresa.


U nastavku se nalazi abstrakt predavanja, biografija predavača, kao i snimci i slajdovi sa predavanja.


Abstrakt

Serija jakih zemljotresa koja se dogodila u Turskoj u februaru 2023. godine, izazvala je gubitak velikog broja života i ogromne posledice na građevinske objekte. Neke od informacija sakupljenih na terenu u toku studijske posete članova SUZI su prezentovane na ovom predavanju, sa pokušajem osvrta na stanje građevinske prakse u Srbiji i izvlačenjem pouka za sve učesnike u procesu izgradnje objekata u Srbiji. Pored seizmoloških aspekata zemljotresnih događaja, prikazani su i podaci o građevinskom „boom-u“ u Turskoj u poslednjih 20 godina u kome je izgrađeno oko 50% građevinskog fonda u najteže pogođenim pokrajnama. Zatim su prikazani primeri objekata u mestima koje je SUZI tim posetio. Za svaku lokaciju objekta dat je spektar odgovora zapisa zemljotresa zabeleženog u najbližoj mernoj stanici. Najbitnija oštećenja su prikazana za svaki objekat, sa komentarima za razloge tih oštećenja i šta je moglo biti urađeno drugačije. Primeri karakterističnih konstruktivnih sistema u Turskoj su ispraćeni primerima istih sistema iz Srbije. Takođe su prikazani neki od uzroka oštećenja kako konstruktivnih, tako i nekonstruktivnih elemenata. Takođe je i to ispraćeno sa sličnim primerima sa objekata u Srbiji. Dokumentovani su primeri dobrog ponašanja bazno izolovanih bolnica u Turskoj i konstatovano je da je ovo jedan od načina povećanja bezbednosti objekata od važnosti. Na kraju su sumirani najčešći tipovi oštećenja i razlozi. Prezentacija je završena uz veliku zahvalnost svim pojedincima i institucijama koji su omogućili posetu Turskoj članovima SUZI, i svim sponzorima ove aktivnosti.


Biografija predavača

Doc. dr Marko Marinković je predsednik Komisije za izučavanje zemljotresa kroz studijske posete Srpskog udruženja za zemljotresno inženjerstvo, član upravnog odbora SUZI udruženja i docent na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Oblast naučnog i stručnog rada dr Marka Marinkovića odnosi se na seizmičku analizu konstrukcija, kako armiranobetonskih, tako i zidanih, kao i čeličnih konstrukcija. Zadužen je za održavanje nastave na predmetima iz oblasti dinamike konstrukcija i zemljotresnog inžtenjerstva na Katedri za tehničku mehaniku i teoriju konstrukcija, na Građevinskom fakultetu u Beogradu. Takođe je i član tima CEN/TC 250 radnog tela /SC8/TG3 koji je osnovala Evropska komisija sa zadatkom pripreme nove generacije Evrokodova.


Slajdovi sa predavanja
U petak, 16.06.2023. godine, u Svečanoj sali, na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u sklopu proslave petogodišnjice postojanja SUZI (SAEE) udruženja, održano je predavanje pod nazivom: "Uzroci oštećenja zgrada usled nedavnih zemljotresa u Turskoj – Pouke za građevinsku praksu u Srbiji".


Predavač je bio dr Marko Marinković, docent na Građevinskom fakultetu u Beogradu i član upravnog odbora SUZI udruženja.


Sponzor ovog predavanja je bila kompanija Sika d.o.o Srbija.


Predstavnici kompanije Sika su posle predavanja održali kratku prezentaciju u vezi njihovih proizvoda i tehnologija za sanaciju i ojačanje objekata pre/posle zemljotresa.


U nastavku se nalazi abstrakt predavanja, biografija predavača, kao i snimci i slajdovi sa predavanja.


Abstrakt

Serija jakih zemljotresa koja se dogodila u Turskoj u februaru 2023. godine, izazvala je gubitak velikog broja života i ogromne posledice na građevinske objekte. Neke od informacija sakupljenih na terenu u toku studijske posete članova SUZI su prezentovane na ovom predavanju, sa pokušajem osvrta na stanje građevinske prakse u Srbiji i izvlačenjem pouka za sve učesnike u procesu izgradnje objekata u Srbiji. Pored seizmoloških aspekata zemljotresnih događaja, prikazani su i podaci o građevinskom „boom-u“ u Turskoj u poslednjih 20 godina u kome je izgrađeno oko 50% građevinskog fonda u najteže pogođenim pokrajnama. Zatim su prikazani primeri objekata u mestima koje je SUZI tim posetio. Za svaku lokaciju objekta dat je spektar odgovora zapisa zemljotresa zabeleženog u najbližoj mernoj stanici. Najbitnija oštećenja su prikazana za svaki objekat, sa komentarima za razloge tih oštećenja i šta je moglo biti urađeno drugačije. Primeri karakterističnih konstruktivnih sistema u Turskoj su ispraćeni primerima istih sistema iz Srbije. Takođe su prikazani neki od uzroka oštećenja kako konstruktivnih, tako i nekonstruktivnih elemenata. Takođe je i to ispraćeno sa sličnim primerima sa objekata u Srbiji. Dokumentovani su primeri dobrog ponašanja bazno izolovanih bolnica u Turskoj i konstatovano je da je ovo jedan od načina povećanja bezbednosti objekata od važnosti. Na kraju su sumirani najčešći tipovi oštećenja i razlozi. Prezentacija je završena uz veliku zahvalnost svim pojedincima i institucijama koji su omogućili posetu Turskoj članovima SUZI, i svim sponzorima ove aktivnosti.


Biografija predavača

Doc. dr Marko Marinković je predsednik Komisije za izučavanje zemljotresa kroz studijske posete Srpskog udruženja za zemljotresno inženjerstvo, član upravnog odbora SUZI udruženja i docent na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Oblast naučnog i stručnog rada dr Marka Marinkovića odnosi se na seizmičku analizu konstrukcija, kako armiranobetonskih, tako i zidanih, kao i čeličnih konstrukcija. Zadužen je za održavanje nastave na predmetima iz oblasti dinamike konstrukcija i zemljotresnog inžtenjerstva na Katedri za tehničku mehaniku i teoriju konstrukcija, na Građevinskom fakultetu u Beogradu. Takođe je i član tima CEN/TC 250 radnog tela /SC8/TG3 koji je osnovala Evropska komisija sa zadatkom pripreme nove generacije Evrokodova.


Slajdovi sa predavanja