SUZI Akcije
Održano predavanje "Aseizmičko projektovanje geotehničkih objekata i objekata visokogradnje fundiranih na šipovima" - Dr Željko Žugić, dipl. inž. građ.
03.02.2024

U četvrtak, 22. februara 2024. godine od 16:00-17:15 časova, na sprskom jeziku putem Zoom platforme održano je predavanje pod nazivom:  "Aseizmičko projektovanje geotehničkih objekata i objekata visokogradnje fundiranih na šipovima".


Predavač je bio dr Željko Žugić, dipl. inž. građ., projektni koordinator, Ministarstvo za javna ulaganja.


Predavanju je prisustvovalo 50 učesnika.


U nastavku se nalaze abstrakt predavanja, biografija predavača, snimak i slajdovi sa predavanja.


Abstrakt


Geotehnički objekti su prisutni u svim granama građevinarstva (visokogradnja, niskogradnja, hidrogradnja) i predstavljaju bitnu stavku u svakoj stručnoj i naučnoj analizi, imajući u vidu nepouzdanost ponašanja tla, kako u statičkim uslovima, tako i pri dejstvu zemljotresa.

Mere dubokog fundiranja (pre svega armiranobetonski šipovi, ali i dijafragme i ostale geotehničke konstrukcije) se često primenjuju da bi se rešili statički problemi na objektima, ali mogu imati veliku ulogu i pri rešavanju problematike aseizmičkog projektovanja, iako to u praski često nije kvantifikovano kroz adekvatne inženjerske analize.

Negativni efekti pojave likfevakcije takođe mogu biti predupređeni kroz adekvatnu primenu dubokog fundiranja. U predavanju će kroz nekoliko primera iz prakse biti prikazana generalna problematika aseizmičkog projektovanja u geotehničkom inženjerstvu.

U poslednjem delu će biti obrađeni objekti visokoradnje fundirani na šipovima, kao primer sa kojim se inženjeri konstruktivnog smera najčešće susreću u praksi, i biće date smernice projektantima za unapređenje trenutnog stanja prakse u Srbiji i regionu.


Biografija predavača


Dr Željko Žugić je rođen je 9. Juna.1982. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu školu i Matematičku Gimnaziju.

Studije građevinarstva završio je 2006. godine na Fakultetu Tehničkih Nauka u Novom Sadu kao prvi student u Srbiji i regionu koji je diplomirao po Bolonjskoj Deklaraciji. Magistarske studije je završio 2009. godine, kao stipendista Erasmus-Mundus fondacije iz Brisela, i stekao diplomu sledećih institucija: EU centar pri Univerzitetu u Paviji-Italija, Univerzitet u Patrasu-Grčka, Univerzitet u Grenoblu-Francuska. Doktorsku disertaciju je odbranio 2012. godine na Univerzitetu Sv. Ćirilo i Metodije, Skoplje, Makedonija, kao stipendista Fonda za mlade talente “Dositeja”. Od strane Univerziteta u Beogradu 2016. godine je izabran u zvanje naučni saradnik, na osnovu značajnih stručnih i naučnih rezultata i nagrade za najbolju tehnološku inovaciju koju je dobio 2015. godine.

Paralelno sa naučnim napredovanjem, stekao je i značajno inženjersko iskustvo u velikim infrastrukturnim projektima na izgradnji koridora i magistralnih puteva, kao i stambenim i poslovnim objektima u Srbiji i regionu. Brojne projektantske reference na domaćem, ruskom i arapskom tržištu kao i angažovanje u stručnom nadzoru i upravljanju izgadnjom objekata posle poplava 2014. godine, prepoznati su od strane brojnih institucija (Inženjerska Komora, univerziteti, Ujedinjene nacije) na kojima je angažovan kao edukator, predavač, i konsultant. Trenutno je angažovan kao projektni koordinator pri Programu Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) na projektu pomoći Vladi Republike Srbije, i resornom Ministarstvu za javna ulaganja, gde je zadužen razvoj i realizaciju kapitalnih investicija (izgradnja bolnica i objekata naučne infrastrukture).


Slajdovi sa predavanjaU četvrtak, 22. februara 2024. godine od 16:00-17:15 časova, na sprskom jeziku putem Zoom platforme održano je predavanje pod nazivom:  "Aseizmičko projektovanje geotehničkih objekata i objekata visokogradnje fundiranih na šipovima".


Predavač je bio dr Željko Žugić, dipl. inž. građ., projektni koordinator, Ministarstvo za javna ulaganja.


Predavanju je prisustvovalo 50 učesnika.


U nastavku se nalaze abstrakt predavanja, biografija predavača, snimak i slajdovi sa predavanja.


Abstrakt


Geotehnički objekti su prisutni u svim granama građevinarstva (visokogradnja, niskogradnja, hidrogradnja) i predstavljaju bitnu stavku u svakoj stručnoj i naučnoj analizi, imajući u vidu nepouzdanost ponašanja tla, kako u statičkim uslovima, tako i pri dejstvu zemljotresa.

Mere dubokog fundiranja (pre svega armiranobetonski šipovi, ali i dijafragme i ostale geotehničke konstrukcije) se često primenjuju da bi se rešili statički problemi na objektima, ali mogu imati veliku ulogu i pri rešavanju problematike aseizmičkog projektovanja, iako to u praski često nije kvantifikovano kroz adekvatne inženjerske analize.

Negativni efekti pojave likfevakcije takođe mogu biti predupređeni kroz adekvatnu primenu dubokog fundiranja. U predavanju će kroz nekoliko primera iz prakse biti prikazana generalna problematika aseizmičkog projektovanja u geotehničkom inženjerstvu.

U poslednjem delu će biti obrađeni objekti visokoradnje fundirani na šipovima, kao primer sa kojim se inženjeri konstruktivnog smera najčešće susreću u praksi, i biće date smernice projektantima za unapređenje trenutnog stanja prakse u Srbiji i regionu.


Biografija predavača


Dr Željko Žugić je rođen je 9. Juna.1982. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu školu i Matematičku Gimnaziju.

Studije građevinarstva završio je 2006. godine na Fakultetu Tehničkih Nauka u Novom Sadu kao prvi student u Srbiji i regionu koji je diplomirao po Bolonjskoj Deklaraciji. Magistarske studije je završio 2009. godine, kao stipendista Erasmus-Mundus fondacije iz Brisela, i stekao diplomu sledećih institucija: EU centar pri Univerzitetu u Paviji-Italija, Univerzitet u Patrasu-Grčka, Univerzitet u Grenoblu-Francuska. Doktorsku disertaciju je odbranio 2012. godine na Univerzitetu Sv. Ćirilo i Metodije, Skoplje, Makedonija, kao stipendista Fonda za mlade talente “Dositeja”. Od strane Univerziteta u Beogradu 2016. godine je izabran u zvanje naučni saradnik, na osnovu značajnih stručnih i naučnih rezultata i nagrade za najbolju tehnološku inovaciju koju je dobio 2015. godine.

Paralelno sa naučnim napredovanjem, stekao je i značajno inženjersko iskustvo u velikim infrastrukturnim projektima na izgradnji koridora i magistralnih puteva, kao i stambenim i poslovnim objektima u Srbiji i regionu. Brojne projektantske reference na domaćem, ruskom i arapskom tržištu kao i angažovanje u stručnom nadzoru i upravljanju izgadnjom objekata posle poplava 2014. godine, prepoznati su od strane brojnih institucija (Inženjerska Komora, univerziteti, Ujedinjene nacije) na kojima je angažovan kao edukator, predavač, i konsultant. Trenutno je angažovan kao projektni koordinator pri Programu Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) na projektu pomoći Vladi Republike Srbije, i resornom Ministarstvu za javna ulaganja, gde je zadužen razvoj i realizaciju kapitalnih investicija (izgradnja bolnica i objekata naučne infrastrukture).


Slajdovi sa predavanja