SUZI Akcije
Održano predavanje: "Oštećenja nekonstruktivnih elemenata zgrada usled zemljotresa i tehnike ojačanja" - Prof. dr Svetlana Nikolić Brzev, dipl. građ inž. i doc. dr Marko Marinković, dipl.građ. inž.
08.04.2024

U četvrtak, 25. aprila od 16:00-17:15 časova, na srpskom jeziku putem Zoom platforme održano je SUZI predavanje pod nazivom "Oštećenja nekonstruktivnih elemenata zgrada usled zemljotresa i tehnike ojačanja".


Predavači su bili Prof. dr Svetlana Nikolić Brzev, dipl. građ inž, doc. dr Marko Marinković, dipl.građ. inž. i Mario Todorić, dipl. građ inž.


Predavanju je prisustvovalo 30 učesnika.


U nastavku se nalaze abstrakt predavanja, biografije predavača, snimak i slajdovi sa predavanja.


Abstrakt


Nekonstruktivni elementi su povezani sa konstrukcijom u horizontalnoj i/ili vertikalnoj ravni. Iako ovi elementi nisu deo nosećeg sistema konstrukcije, oni su izloženi ubrzanjima i pomeranjima nastalih usled dejstva zemljotresa. Oštećenja nekonstruktivnih elemenata uglavnom ne prouzrokuju oštećenja konstrukcije u toku zemljotresa, međutim mogu da dovedu do povreda i ljudskih žrtava, čak i usled zemljotresa manjeg intenziteta, kao što su zemljotres u Kraljevu iz 2010. godine i zemljotres u Zagrebu iz 2022. godine. Kod zgrada niže spratnosti najčešće dolazi do oštećenja ili rušenja dimnjaka i/ili krovnog pokrivača (npr. crep). Nedavni zemljotresi koji su pogodili Albaniju (novembar 2019.godine) i Tursku (februar 2023. godine) pokazali su da su mnoge stambene zgrade srednje spratnosti sa armiranobetonskim ramovskim konstrukcijama i zidanom ispunom pretrpele značajna oštećenja nekonstruktivnih elemenata (zidovi ispune, pregradni i fasadni zidovi od opeke). Iako konstruktivni elementi u tim objektima nisu pretrpeli značajna oštećenja, stanari su morali da se isele posle zemljotresa zbog oštećenja nekonstruktivnih elemenata. Od posebnog značaja je mehanizam ponašanja i oštećenja zidova ispune u armiranobetonskim objektima, koji zbog interakcije sa konstrukcijom utiču na njeno ponašanje u toku zemljotresa. Cilj predavanja je da opiše uzroke oštećenja nekonstruktivnih elemenata usled zemljotresa, koje zavisi od toga da li je njihovo ponašanje kontrolisano spektralnim ubrzanjima ili međuspratnim pomeranjima. Pored toga, biće predstavljene i metode ojačanja nekonstruktivnih elemenata sa ciljem sprečavanja njihovog oštećenja ili rušenja usled zemljotresa. Predavanje je namenjeno inženjerima iz prakse, kao i studentima građevine i arhitekture


Biografije predavača


Prof. dr Svetlana Nikolić-Brzev ima 40 godina međunarodnog profesionalnog iskustva vezanog za seizmičku analizu, projektovanje i ojačanje armirano betonskih i zidanih konstrukcija. Od 2017. je vanredni profesor na Univerzitetu Britanske Kolumbije u Vankuveru (Kanada) gde izvodi nastavu iz oblasti projektovanja zidanih konstrukcija. U prošlosti je 16 godina predavala na British Columbia Institute of Technology (BCIT), a pre toga je za kompaniju Sandwell Engineering u Vankuveru radila na projektima seizmičkog ojačanja javnih objekata u Kanadi i drugim zemljama. Profesionalnu karijeru započela je kao istraživač u Institutu za ispitivanje materijala Srbije (IMS) (1985.-1993). Dr. Brzev je član Tehničkog komiteta za izradu standarda za projektovanje zidanih konstrukcija u Kanadi (CSA S304), a član je i Tehničkog komiteta za razvoj propisa za aseizmicko projektovanje zidanih konstrukcija za novu generaciju Evrokoda 8. Dr Brzev je objavila više od 100 naučnih i stručnih radova i koautor je tri udžbenika na temu zidanih i armirano betonskih konstrukcija koji se koriste u Kanadi. Diplomirala je i magistrirala na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1984. i 1989. godine), a doktorirala je iz oblasti zemljotresnog inženjerstva na Univerzitetu Roorkee u Indiji (1994). Dr. Brzev je predsednica SUZI od osnivanja 2018. godine.


Doc. dr Marko Marinković doktorske akademske studije je upisao na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2012. godine na modulu Građevinarstvo. Doktorsku disertaciju je odbranio 2018. godine. U okviru rada na doktorskoj disertaciji u saradnji sa mentorom (Prof. Dr.-Ing. Christoph Butenweg) patentirao je rešenje (EP3363968 (A1) i zaštitio ga na Evropskom nivou kod Evropske patentne agencije. Od 2019. godine radi kao docent na Katedri za tehničku mehaniku i teoriju konstrukcija Građevinskog fakulteta u Beogradu. Polje užeg naučnog i stručnog rada dr Marka Marinkovića vezano je za seizmičku analizu konstrukcija, kako armiranobetonskih i zidanih, tako i čeličnih konstrukcija. Jedan je od učesnika projekta za ispitivanje čeličnih industrijskih objekata na potresnim stolovima (shaking-table) u EUCENTRE (Pavija, Italija). Autor je preko 35 radova u nacionalnim i međunarodnim časopisima kao i na međunarodnim i domaćim konferencijama. Recen¬zent je u pet međunarodnih časopisa. Takođe, je član tima radnog tela CEN/TC 250/SC8/TG3 osnovanog od strane Evropske komisije sa zadatkom pripreme novih Evrokodova. Aktivni je član Evropskog udruženje za zemljotresno inženjerstvo (EAEE) u okviru radne grupe WG13 (Radna grupa za Seizmičku procenu nosivosti, projektovanje i održivost industrijskih objekata).


Mario Todorić, dipl. građ inž, sa preko 35 godina iskustva u obavljanju stručnih poslova projektovanja i nadzora, ovlašćeni inženjer građevinarstva od osnivanja 1999. god. Učestvovao je u izgradnji velikog broja objekata raznih namena u zemlji i inostranstvu na području građevinarstva, energetike, industrije, saobraćaja i turizma. Od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine ovlašćen je kao Revident za kontrolu projekata s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost betonskih i zidanih konstrukcija. Od 2012. godine poseduje ovlašćenje od strane Ministarstva za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanja kulturnih dobara, aktivno je uključen u rekonstrukcije i seizmička ojačanja građevina zaštićenih kao kulturno dobro. Učestvuje aktivno na stručnim skupovima i savetovanjima, član je Povjerenstva za donošenje izmena Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije i ekspertne grupe kod donošenja Zakona o obnovi nakon zemljotresa. Uže područje struke veže za armiranobetonske i zidane konstrukcije, kao i zemljotresno inženjerstvo što rezultira nagradom KOLOS za 2013. godinu - nagrada Hrvatske komore inženjera građevinarstva za izuzetna dostignuća u struci za konstrukcije. Autor je više stručnih članaka na temu aseizmičke gradnje, kao i jedan od urednika i autora monografije "Potresno inženjerstvo – Obnova zidanih zgrada i priručnika UPPO – Urgentni program potresne obnove".Nakon zemljotresa koji je pogodio Zagreb i okolinu 2020. učestvovao je u pregledu građevina nakon zemljotresa, obnovi velikog broja građevina kao i u osnivanju HCPI – Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo, čiji je član upravnog odbora gdje aktivno učestvuje u daljem razvoju zemljotresnog inženjerstva u zemlji.


Slajdovi sa predavanja - prof. dr Svetlana Brzev

Slajdovi sa predavanja - Mario Todorić

Slajdovi sa predavanja - doc. dr Marko Marinković


U četvrtak, 25. aprila od 16:00-17:15 časova, na srpskom jeziku putem Zoom platforme održano je SUZI predavanje pod nazivom "Oštećenja nekonstruktivnih elemenata zgrada usled zemljotresa i tehnike ojačanja".


Predavači su bili Prof. dr Svetlana Nikolić Brzev, dipl. građ inž, doc. dr Marko Marinković, dipl.građ. inž. i Mario Todorić, dipl. građ inž.


Predavanju je prisustvovalo 30 učesnika.


U nastavku se nalaze abstrakt predavanja, biografije predavača, snimak i slajdovi sa predavanja.


Abstrakt


Nekonstruktivni elementi su povezani sa konstrukcijom u horizontalnoj i/ili vertikalnoj ravni. Iako ovi elementi nisu deo nosećeg sistema konstrukcije, oni su izloženi ubrzanjima i pomeranjima nastalih usled dejstva zemljotresa. Oštećenja nekonstruktivnih elemenata uglavnom ne prouzrokuju oštećenja konstrukcije u toku zemljotresa, međutim mogu da dovedu do povreda i ljudskih žrtava, čak i usled zemljotresa manjeg intenziteta, kao što su zemljotres u Kraljevu iz 2010. godine i zemljotres u Zagrebu iz 2022. godine. Kod zgrada niže spratnosti najčešće dolazi do oštećenja ili rušenja dimnjaka i/ili krovnog pokrivača (npr. crep). Nedavni zemljotresi koji su pogodili Albaniju (novembar 2019.godine) i Tursku (februar 2023. godine) pokazali su da su mnoge stambene zgrade srednje spratnosti sa armiranobetonskim ramovskim konstrukcijama i zidanom ispunom pretrpele značajna oštećenja nekonstruktivnih elemenata (zidovi ispune, pregradni i fasadni zidovi od opeke). Iako konstruktivni elementi u tim objektima nisu pretrpeli značajna oštećenja, stanari su morali da se isele posle zemljotresa zbog oštećenja nekonstruktivnih elemenata. Od posebnog značaja je mehanizam ponašanja i oštećenja zidova ispune u armiranobetonskim objektima, koji zbog interakcije sa konstrukcijom utiču na njeno ponašanje u toku zemljotresa. Cilj predavanja je da opiše uzroke oštećenja nekonstruktivnih elemenata usled zemljotresa, koje zavisi od toga da li je njihovo ponašanje kontrolisano spektralnim ubrzanjima ili međuspratnim pomeranjima. Pored toga, biće predstavljene i metode ojačanja nekonstruktivnih elemenata sa ciljem sprečavanja njihovog oštećenja ili rušenja usled zemljotresa. Predavanje je namenjeno inženjerima iz prakse, kao i studentima građevine i arhitekture


Biografije predavača


Prof. dr Svetlana Nikolić-Brzev ima 40 godina međunarodnog profesionalnog iskustva vezanog za seizmičku analizu, projektovanje i ojačanje armirano betonskih i zidanih konstrukcija. Od 2017. je vanredni profesor na Univerzitetu Britanske Kolumbije u Vankuveru (Kanada) gde izvodi nastavu iz oblasti projektovanja zidanih konstrukcija. U prošlosti je 16 godina predavala na British Columbia Institute of Technology (BCIT), a pre toga je za kompaniju Sandwell Engineering u Vankuveru radila na projektima seizmičkog ojačanja javnih objekata u Kanadi i drugim zemljama. Profesionalnu karijeru započela je kao istraživač u Institutu za ispitivanje materijala Srbije (IMS) (1985.-1993). Dr. Brzev je član Tehničkog komiteta za izradu standarda za projektovanje zidanih konstrukcija u Kanadi (CSA S304), a član je i Tehničkog komiteta za razvoj propisa za aseizmicko projektovanje zidanih konstrukcija za novu generaciju Evrokoda 8. Dr Brzev je objavila više od 100 naučnih i stručnih radova i koautor je tri udžbenika na temu zidanih i armirano betonskih konstrukcija koji se koriste u Kanadi. Diplomirala je i magistrirala na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1984. i 1989. godine), a doktorirala je iz oblasti zemljotresnog inženjerstva na Univerzitetu Roorkee u Indiji (1994). Dr. Brzev je predsednica SUZI od osnivanja 2018. godine.


Doc. dr Marko Marinković doktorske akademske studije je upisao na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2012. godine na modulu Građevinarstvo. Doktorsku disertaciju je odbranio 2018. godine. U okviru rada na doktorskoj disertaciji u saradnji sa mentorom (Prof. Dr.-Ing. Christoph Butenweg) patentirao je rešenje (EP3363968 (A1) i zaštitio ga na Evropskom nivou kod Evropske patentne agencije. Od 2019. godine radi kao docent na Katedri za tehničku mehaniku i teoriju konstrukcija Građevinskog fakulteta u Beogradu. Polje užeg naučnog i stručnog rada dr Marka Marinkovića vezano je za seizmičku analizu konstrukcija, kako armiranobetonskih i zidanih, tako i čeličnih konstrukcija. Jedan je od učesnika projekta za ispitivanje čeličnih industrijskih objekata na potresnim stolovima (shaking-table) u EUCENTRE (Pavija, Italija). Autor je preko 35 radova u nacionalnim i međunarodnim časopisima kao i na međunarodnim i domaćim konferencijama. Recen¬zent je u pet međunarodnih časopisa. Takođe, je član tima radnog tela CEN/TC 250/SC8/TG3 osnovanog od strane Evropske komisije sa zadatkom pripreme novih Evrokodova. Aktivni je član Evropskog udruženje za zemljotresno inženjerstvo (EAEE) u okviru radne grupe WG13 (Radna grupa za Seizmičku procenu nosivosti, projektovanje i održivost industrijskih objekata).


Mario Todorić, dipl. građ inž, sa preko 35 godina iskustva u obavljanju stručnih poslova projektovanja i nadzora, ovlašćeni inženjer građevinarstva od osnivanja 1999. god. Učestvovao je u izgradnji velikog broja objekata raznih namena u zemlji i inostranstvu na području građevinarstva, energetike, industrije, saobraćaja i turizma. Od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine ovlašćen je kao Revident za kontrolu projekata s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost betonskih i zidanih konstrukcija. Od 2012. godine poseduje ovlašćenje od strane Ministarstva za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanja kulturnih dobara, aktivno je uključen u rekonstrukcije i seizmička ojačanja građevina zaštićenih kao kulturno dobro. Učestvuje aktivno na stručnim skupovima i savetovanjima, član je Povjerenstva za donošenje izmena Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije i ekspertne grupe kod donošenja Zakona o obnovi nakon zemljotresa. Uže područje struke veže za armiranobetonske i zidane konstrukcije, kao i zemljotresno inženjerstvo što rezultira nagradom KOLOS za 2013. godinu - nagrada Hrvatske komore inženjera građevinarstva za izuzetna dostignuća u struci za konstrukcije. Autor je više stručnih članaka na temu aseizmičke gradnje, kao i jedan od urednika i autora monografije "Potresno inženjerstvo – Obnova zidanih zgrada i priručnika UPPO – Urgentni program potresne obnove".Nakon zemljotresa koji je pogodio Zagreb i okolinu 2020. učestvovao je u pregledu građevina nakon zemljotresa, obnovi velikog broja građevina kao i u osnivanju HCPI – Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo, čiji je član upravnog odbora gdje aktivno učestvuje u daljem razvoju zemljotresnog inženjerstva u zemlji.


Slajdovi sa predavanja - prof. dr Svetlana Brzev

Slajdovi sa predavanja - Mario Todorić

Slajdovi sa predavanja - doc. dr Marko Marinković