SUZI Akcije
Predavanje: "Projektovanje seizmički otpornih mostova prema standardu Evrokod 8-2 – II deo: Numerički primer" - prof.dr Tatjana Isaković
15.05.2024

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na SUZI predavanje: "Projektovanje seizmički otpornih mostova prema standardu Evrokod 8-2 – II deo: Numerički primer".


Predavač je prof. dr Tatjana Isakovićsa Fakulteta za građevinarstvo i geodeziju Univerziteta u Ljubljani.


Predavanje će se održati u utorak, 28. maja od 16:00-17:30 časova, na srpskom jeziku putem Zoom platforme. Zoom link će biti otvoren 15 minuta pre početka predavanja. Članovi SUZI će dobiti Zoom link putem mejla.


Prisustvo predavanju je besplatno.


U nastavku se nalaze abstrakt predavanja, kao i biografija predavača.


Abstrakt

Seizmički odgovor mostova se bitno razlikuje od seizmičkog odgovora zgrada, pre svega zbog različitog konstruktivnog sklopa, a dosta često i zbog mnogo većih dimenzija i komplikovanijih geometrijskih karakteristika poprečnih preseka nosećih elemenata. Zato je projektovanje seizmički otpornih mostova potrebno regulisati posebnim propisima. Jedan od tih propisa je standard Evrokod 8-2 (EC8-2), koji je namenjen projektovanju novih mostova. Ovaj standard je njihovo projektovanje znatno unapredio, a osim toga je dobro organizovan i usmeren je na inženjersku praksu. Na predavanju „Projektovanje seizmički otpornih mostova prema standardu Evrokod 8-2“, održanom 27.9.2024. godine, bili su predstavljeni osnovni principi i karakteristike standarda Evrokod 8-2. Ovo predavanje je nastavak, u kom će ti osnovni principi biti prikazani na numeričkom primeru. Kako je cilj primera da se ilustruju osnovni principi projektovanja, na predavanju će biti prikazan samo proračun armiranobetonskih stubova, koji predstavljaju ključne elemente seizmičke otpornosti grednih mostova. Na primeru armiranobetonskog grednog mosta preko tri polja, najpre će biti prikazana aplikacija elastičnih analitičkih metoda, koje se primenjuju za seizmičku analizu mostova. Potom će biti prikazano dimenzionisanje sandučastih armiranobetonskih stubova.


Biografija predavača

Prof. dr. Tatjana Isaković je redovni profesor na Fakultetu za građevinarstvo i geodeziju Univerziteta u Ljubljani. Šef je Katedre za konstrukcije i zemljotresno inženjerstvo na istom fakultetu. Diplomirala je 1987. godine na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a zatim je 1993. magistrirala i 1996. doktorirala na Fakultetu za građevinarstvo i geodeziju Univerziteta u Ljubljani. Bavi se istraživanjem seizmičkog odgovora armiranobetonskih konstrukcija: mostova, montažnih konstrukcija i različitih vrsta zgrada. Njen istraživački rad uključuje eksperimentalne i analitičke studije. Rezultati njenih istraživanja u oblasti montažnih konstrukcija su nedavno uključeni u dva ISO standarda za projektovanje te vrste konstrukcija (ISO 20987:2019 i ISO 22502:2020), a rezultati istraživanja u oblasti seizmičkog odgovora mostova i zgrada sa armiranobetonskim zidovima su bitno uticali i na zahteve druge generacije Evrokod 8 standarda, koja je trenutno u pripremi. Kao član projektnog tima je aktivno učestvovala u pripremi nove verzije Evrokod 8-3 standarda, koji je između ostalog proširen in na procenu seizmičkog odgovora i seizmičko ojačanje mostova. Tatjana Isaković je autor preko 200 članaka u naučnim i stručnim časopisima, odnosno na različitim konferencijama, a autor je i preko 20 poglavlja u naučnim monografijama. Svoj rad predstavila je i u okviru različitih predavanja na univerzitetima u raznim delovima Evrope (Italija, Belgija, Srbija, Hrvatska, Nemačka, Velika Britanija), SAD, Meksiku i na Novom Zelandu. Član je grupe WG11 „Seizmička analiza i projektovanje mostova“, koja deluje pod okriljem Evropskog udruženja za zemljotresno inženjerstvo (EAEE). Član je i međunarodnog udruženja International Wall Institute, koje okuplja vodeće istraživače u oblasti seizmičkog odgovora armiranobetonskih zidova na svetu. Bila je član istraživačkog tima, koji je u vrlo jakoj međunarodnoj konkurenciji, uključujući vodeće univerzitete u oblasti zemljotresnog inženjerstva u svetu, osvojila dve prve nagrade za prethodnu prognozu (blind prediction) odgovora višespratnih zgrada sa armiranobetonskim zidovima, koje su bile testirane u prirodnoj veličini na potresnom stolu na University of Calfornia, San Diego, SAD (2006) i E-Defense centru u Japanu (2010). Pritom je analiza bila urađena na modelu zidova, koji je razvijen na Fakultetu za građevinarstvo i geodeziju Univerziteta u Ljubljani.


Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na SUZI predavanje: "Projektovanje seizmički otpornih mostova prema standardu Evrokod 8-2 – II deo: Numerički primer".


Predavač je prof. dr Tatjana Isakovićsa Fakulteta za građevinarstvo i geodeziju Univerziteta u Ljubljani.


Predavanje će se održati u utorak, 28. maja od 16:00-17:30 časova, na srpskom jeziku putem Zoom platforme. Zoom link će biti otvoren 15 minuta pre početka predavanja. Članovi SUZI će dobiti Zoom link putem mejla.


Prisustvo predavanju je besplatno.


U nastavku se nalaze abstrakt predavanja, kao i biografija predavača.


Abstrakt

Seizmički odgovor mostova se bitno razlikuje od seizmičkog odgovora zgrada, pre svega zbog različitog konstruktivnog sklopa, a dosta često i zbog mnogo većih dimenzija i komplikovanijih geometrijskih karakteristika poprečnih preseka nosećih elemenata. Zato je projektovanje seizmički otpornih mostova potrebno regulisati posebnim propisima. Jedan od tih propisa je standard Evrokod 8-2 (EC8-2), koji je namenjen projektovanju novih mostova. Ovaj standard je njihovo projektovanje znatno unapredio, a osim toga je dobro organizovan i usmeren je na inženjersku praksu. Na predavanju „Projektovanje seizmički otpornih mostova prema standardu Evrokod 8-2“, održanom 27.9.2024. godine, bili su predstavljeni osnovni principi i karakteristike standarda Evrokod 8-2. Ovo predavanje je nastavak, u kom će ti osnovni principi biti prikazani na numeričkom primeru. Kako je cilj primera da se ilustruju osnovni principi projektovanja, na predavanju će biti prikazan samo proračun armiranobetonskih stubova, koji predstavljaju ključne elemente seizmičke otpornosti grednih mostova. Na primeru armiranobetonskog grednog mosta preko tri polja, najpre će biti prikazana aplikacija elastičnih analitičkih metoda, koje se primenjuju za seizmičku analizu mostova. Potom će biti prikazano dimenzionisanje sandučastih armiranobetonskih stubova.


Biografija predavača

Prof. dr. Tatjana Isaković je redovni profesor na Fakultetu za građevinarstvo i geodeziju Univerziteta u Ljubljani. Šef je Katedre za konstrukcije i zemljotresno inženjerstvo na istom fakultetu. Diplomirala je 1987. godine na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a zatim je 1993. magistrirala i 1996. doktorirala na Fakultetu za građevinarstvo i geodeziju Univerziteta u Ljubljani. Bavi se istraživanjem seizmičkog odgovora armiranobetonskih konstrukcija: mostova, montažnih konstrukcija i različitih vrsta zgrada. Njen istraživački rad uključuje eksperimentalne i analitičke studije. Rezultati njenih istraživanja u oblasti montažnih konstrukcija su nedavno uključeni u dva ISO standarda za projektovanje te vrste konstrukcija (ISO 20987:2019 i ISO 22502:2020), a rezultati istraživanja u oblasti seizmičkog odgovora mostova i zgrada sa armiranobetonskim zidovima su bitno uticali i na zahteve druge generacije Evrokod 8 standarda, koja je trenutno u pripremi. Kao član projektnog tima je aktivno učestvovala u pripremi nove verzije Evrokod 8-3 standarda, koji je između ostalog proširen in na procenu seizmičkog odgovora i seizmičko ojačanje mostova. Tatjana Isaković je autor preko 200 članaka u naučnim i stručnim časopisima, odnosno na različitim konferencijama, a autor je i preko 20 poglavlja u naučnim monografijama. Svoj rad predstavila je i u okviru različitih predavanja na univerzitetima u raznim delovima Evrope (Italija, Belgija, Srbija, Hrvatska, Nemačka, Velika Britanija), SAD, Meksiku i na Novom Zelandu. Član je grupe WG11 „Seizmička analiza i projektovanje mostova“, koja deluje pod okriljem Evropskog udruženja za zemljotresno inženjerstvo (EAEE). Član je i međunarodnog udruženja International Wall Institute, koje okuplja vodeće istraživače u oblasti seizmičkog odgovora armiranobetonskih zidova na svetu. Bila je član istraživačkog tima, koji je u vrlo jakoj međunarodnoj konkurenciji, uključujući vodeće univerzitete u oblasti zemljotresnog inženjerstva u svetu, osvojila dve prve nagrade za prethodnu prognozu (blind prediction) odgovora višespratnih zgrada sa armiranobetonskim zidovima, koje su bile testirane u prirodnoj veličini na potresnom stolu na University of Calfornia, San Diego, SAD (2006) i E-Defense centru u Japanu (2010). Pritom je analiza bila urađena na modelu zidova, koji je razvijen na Fakultetu za građevinarstvo i geodeziju Univerziteta u Ljubljani.