SUZI Akcije
SERA Radionica na temu seizmičkog rizika u Balkanskom regionu, 13-i i 14-i jun 2019-e godine
03.06.2019

        Regionalna radionica na temu seizmičkog rizika u Balkanskom regionu je održana 13-og i 14-og juna 2019-e godine na Građevinskom fakultetu u Beogradu. Organizatori radionice su radna grupa za seizmički rizik SUZI, Građevinski fakultet u Beogradu, EUCENTRE i Global Earthquake Model (GEM) Foundation iz Italije. Ova radionica je organizovana u okviru projekta SERA (Seismology and Earthquake Engineering Research Infrastructure Alliance for Europe) www.sera-eu.org/en/activities/joint-research/ (HORIZON 2020). Jedan od ciljeva SERA projekta je razvoj modela zemljotresnog rizika za evropske zemlje. U radionici je učestvovalo 26 stručnjaka iz Italije, Slovenije, Hrvatske, Severne Makedonije, Bosne, Bugarske i Irana. Lista učesnika je priložena ovde.

        Radionica je organizovana u četiri dela (program radionice je priložen ovde). U okviru prvog dela (Session 1, 13-i jun pre podne) je predstavljena metodologija za procenu seizmičkog rizika razvijena u okviru Svetskog zemljotresnog modela (Global Earthquake Model – GEM, www.globalquakemodel.org). Razvoj GEM-a je započet 2009-e godine, a u razvoju je učestvovalo preko 700 istraživača iz raznih zemalja. Jedan od proizvoda ovog modela je OpenQuake (www.globalquakemodel.org/openquake) softverska platforma koja omogućava procenu seizmičkog rizika za bilo koju lokaciju u svetu. U okviru platforme postoji katalog zemljotresa u svetu koji može da se koristi za procenu seizmičkog hazarda, ali korisnik može i da unese seizmičke parametre po svom izboru. Podaci za procenu seizmičkog rizika za različite zemlje u svetu postoje u okviru OpenQuake-a ali tačnost podataka varira u zavisnosti od zemlje. Korišćenje OpenQuake platforme je besplatno. U okviru predavanja je ilustrovana primena OpenQuake platforme. Predavači su bili gosti iz Italije: Dr. Helen Crowley (www.eucentre.it/fondazione-eucentre-pavia/crowley-helen/?lang=en), EUCENTRE, rukovodilac studije rizika u okviru projekta SERA, Dr. Vitor Silva, rukovodilac za studije rizika u okviru GEM-a, i Venetia Despotaki, istraživač GEM Fondacije. Ova predavanja su bila otvorenog tipa, tj. dostupna za širu publiku.

        Drugi deo (Session 2, 13-i jun popodne) je bio posvećen istraživanjima na temu seizmičkog rizika u Balkanskom regionu. Održano je 5 tematskih predavanja od značaja za ovaj region, kao sto su ponašanje zidanih zgrada i armirano betonskih prefabrikovanih krupnopanelnih zgrada, istraživanja fonda zgrada u Osijeku, Hrvatska, procena seizmičkog hazarda u Severnoj Makedoniji, i savremena istraživanja na temu seizmičkog rizika u Sloveniji. Predavači su bili: Dr. Matjaž Dolšek (Slovenija), Dr. Marijana Hadzima-Nyarko (Hrvatska), Dr. Radmila Shalić (Severna Makedonija), Dr. Anton Andonov (Bugarska) i Dr. Naida Ademović (Bosna i Hercegovina).

        Treći deo (Session 3, 14-i jun pre podne) je bio posvećen modelu izloženosti (exposure model) za balkanske zemlje. Venetia Despotaki je održala predavanje u vezi razvoja modela izloženosti u okviru projekta SERA, i podataka koji postoje za balkanske zemlje. Model izloženosti je jedan od važnih aspekata procene seizmičkog rizika za svaku zemlju, jer se odnosi na sastav građevinskog fonda u toj zemlji, koji zavisi od tipa stambenog naselja (gradsko/seosko), godine i tipa gradnje, kao i procene cene za zamenu postojećih zgrada novim (npr. u slučaju zemljotresa). U okviru ovog dela radionice održan je i panel na temu modela izloženosti u balkanskom regionu, uz učešće predstavnika zemalja koje se bave ovim problemom. Dr. Veronika Shendova je predstavila modela izloženosti zgrada i mostova za Severnu Makedoniju, koji je razvijen na osnovu dugogodišnjeg rada u IZIIS-u, Skoplje. Dr. Marta Šavor-Novak je predstavila aktivnosti u vezi razvoja modela izloženosti i procene seizmičkog rizika u Hrvatskoj. Mr Jovana Borozan je opisala aktivnosti u vezi razvoja modela izloženosti za Srbiju koje su započele 2018-e godine u okviru radne grupe za seizmički rizik SUZI.

        Četvrti deo (Session 4, 14-i jun popodne) je počeo sa pregledom inicijativa na temu procene I kontrole seizmičkog rizika u balkanskom regionu. Dr. Zoran Milutinović iz IZIIS-a, Severna Makedonija je detaljno predstavio aktivnosti u vezi upravljanja seizmičkim rizikom u bivšoj Jugoslaviji, kao i ulogu i doprinos IZIIS-a u ovoj oblasti. Dr. Josip Atalić je opisao izazove u vezi procene seizmičkog rizika u Hrvatskoj. Poslednji deo radionice sastojao se od tri predavanja na teme od značaja za smanjenje seizmičkog rizika u Evropi. Mr Andrija Zorić je predstavio razvoj građevinskog fonda u Kragujevcu, kao primer za model izloženosti Srbije. Dr. Kemal Edip je predstavio rezultate istraživanja na temu interakcije konstrukcije i tla koja su izvedena u IZIIS-u, Skoplje. Mr. Andrija Zorić je predstavio projekat primene seizmičke izolacije za zaštitu od vibracija na projektu naučnog instituta u Srbiji.

        Učesnici radionice su podržali predlog da se saradnja u oblasti procene seizmičkog rizika u balkanskom regionu nastavi u budućnosti, i putem radionica/sastanaka a i zajednickih projekata.

        Organizacioni komitet SERA radionice: Helen Crowley (Italija), Svetlana Brzev (Srbija), Željko Žugić (Srbija), Marijana Hadzima-Nyarko (Hrvatska), Jovana Borozan (Srbija) i Veljko Koković (Srbija).PREDAVANJA NA TEMU SEZMIČKOG RIZIKA, 13.6.2019.

Pozdravni govor domaćina - SUZI, Gradjevinski fakultet u Beogradu


Ciljevi skupa - dr Helen Crowley, EUCENTRE, Pavia, Italy


GEM’s Seismic Risk Framework - dr Vitor Silva, GEM Foundation, Pavia, ItalySERA European Risk Model - dr Helen Crowley, EUCENTRE, Pavia, Italy


OpenQuake-engine Demo - Venetia Despotaki, GEM Foundation, Pavia, Italy


        Regionalna radionica na temu seizmičkog rizika u Balkanskom regionu je održana 13-og i 14-og juna 2019-e godine na Građevinskom fakultetu u Beogradu. Organizatori radionice su radna grupa za seizmički rizik SUZI, Građevinski fakultet u Beogradu, EUCENTRE i Global Earthquake Model (GEM) Foundation iz Italije. Ova radionica je organizovana u okviru projekta SERA (Seismology and Earthquake Engineering Research Infrastructure Alliance for Europe) www.sera-eu.org/en/activities/joint-research/ (HORIZON 2020). Jedan od ciljeva SERA projekta je razvoj modela zemljotresnog rizika za evropske zemlje. U radionici je učestvovalo 26 stručnjaka iz Italije, Slovenije, Hrvatske, Severne Makedonije, Bosne, Bugarske i Irana. Lista učesnika je priložena ovde.

        Radionica je organizovana u četiri dela (program radionice je priložen ovde). U okviru prvog dela (Session 1, 13-i jun pre podne) je predstavljena metodologija za procenu seizmičkog rizika razvijena u okviru Svetskog zemljotresnog modela (Global Earthquake Model – GEM, www.globalquakemodel.org). Razvoj GEM-a je započet 2009-e godine, a u razvoju je učestvovalo preko 700 istraživača iz raznih zemalja. Jedan od proizvoda ovog modela je OpenQuake (www.globalquakemodel.org/openquake) softverska platforma koja omogućava procenu seizmičkog rizika za bilo koju lokaciju u svetu. U okviru platforme postoji katalog zemljotresa u svetu koji može da se koristi za procenu seizmičkog hazarda, ali korisnik može i da unese seizmičke parametre po svom izboru. Podaci za procenu seizmičkog rizika za različite zemlje u svetu postoje u okviru OpenQuake-a ali tačnost podataka varira u zavisnosti od zemlje. Korišćenje OpenQuake platforme je besplatno. U okviru predavanja je ilustrovana primena OpenQuake platforme. Predavači su bili gosti iz Italije: Dr. Helen Crowley (www.eucentre.it/fondazione-eucentre-pavia/crowley-helen/?lang=en), EUCENTRE, rukovodilac studije rizika u okviru projekta SERA, Dr. Vitor Silva, rukovodilac za studije rizika u okviru GEM-a, i Venetia Despotaki, istraživač GEM Fondacije. Ova predavanja su bila otvorenog tipa, tj. dostupna za širu publiku.

        Drugi deo (Session 2, 13-i jun popodne) je bio posvećen istraživanjima na temu seizmičkog rizika u Balkanskom regionu. Održano je 5 tematskih predavanja od značaja za ovaj region, kao sto su ponašanje zidanih zgrada i armirano betonskih prefabrikovanih krupnopanelnih zgrada, istraživanja fonda zgrada u Osijeku, Hrvatska, procena seizmičkog hazarda u Severnoj Makedoniji, i savremena istraživanja na temu seizmičkog rizika u Sloveniji. Predavači su bili: Dr. Matjaž Dolšek (Slovenija), Dr. Marijana Hadzima-Nyarko (Hrvatska), Dr. Radmila Shalić (Severna Makedonija), Dr. Anton Andonov (Bugarska) i Dr. Naida Ademović (Bosna i Hercegovina).

        Treći deo (Session 3, 14-i jun pre podne) je bio posvećen modelu izloženosti (exposure model) za balkanske zemlje. Venetia Despotaki je održala predavanje u vezi razvoja modela izloženosti u okviru projekta SERA, i podataka koji postoje za balkanske zemlje. Model izloženosti je jedan od važnih aspekata procene seizmičkog rizika za svaku zemlju, jer se odnosi na sastav građevinskog fonda u toj zemlji, koji zavisi od tipa stambenog naselja (gradsko/seosko), godine i tipa gradnje, kao i procene cene za zamenu postojećih zgrada novim (npr. u slučaju zemljotresa). U okviru ovog dela radionice održan je i panel na temu modela izloženosti u balkanskom regionu, uz učešće predstavnika zemalja koje se bave ovim problemom. Dr. Veronika Shendova je predstavila modela izloženosti zgrada i mostova za Severnu Makedoniju, koji je razvijen na osnovu dugogodišnjeg rada u IZIIS-u, Skoplje. Dr. Marta Šavor-Novak je predstavila aktivnosti u vezi razvoja modela izloženosti i procene seizmičkog rizika u Hrvatskoj. Mr Jovana Borozan je opisala aktivnosti u vezi razvoja modela izloženosti za Srbiju koje su započele 2018-e godine u okviru radne grupe za seizmički rizik SUZI.

        Četvrti deo (Session 4, 14-i jun popodne) je počeo sa pregledom inicijativa na temu procene I kontrole seizmičkog rizika u balkanskom regionu. Dr. Zoran Milutinović iz IZIIS-a, Severna Makedonija je detaljno predstavio aktivnosti u vezi upravljanja seizmičkim rizikom u bivšoj Jugoslaviji, kao i ulogu i doprinos IZIIS-a u ovoj oblasti. Dr. Josip Atalić je opisao izazove u vezi procene seizmičkog rizika u Hrvatskoj. Poslednji deo radionice sastojao se od tri predavanja na teme od značaja za smanjenje seizmičkog rizika u Evropi. Mr Andrija Zorić je predstavio razvoj građevinskog fonda u Kragujevcu, kao primer za model izloženosti Srbije. Dr. Kemal Edip je predstavio rezultate istraživanja na temu interakcije konstrukcije i tla koja su izvedena u IZIIS-u, Skoplje. Mr. Andrija Zorić je predstavio projekat primene seizmičke izolacije za zaštitu od vibracija na projektu naučnog instituta u Srbiji.

        Učesnici radionice su podržali predlog da se saradnja u oblasti procene seizmičkog rizika u balkanskom regionu nastavi u budućnosti, i putem radionica/sastanaka a i zajednickih projekata.

        Organizacioni komitet SERA radionice: Helen Crowley (Italija), Svetlana Brzev (Srbija), Željko Žugić (Srbija), Marijana Hadzima-Nyarko (Hrvatska), Jovana Borozan (Srbija) i Veljko Koković (Srbija).PREDAVANJA NA TEMU SEZMIČKOG RIZIKA, 13.6.2019.

Pozdravni govor domaćina - SUZI, Gradjevinski fakultet u Beogradu


Ciljevi skupa - dr Helen Crowley, EUCENTRE, Pavia, Italy


GEM’s Seismic Risk Framework - dr Vitor Silva, GEM Foundation, Pavia, ItalySERA European Risk Model - dr Helen Crowley, EUCENTRE, Pavia, Italy


OpenQuake-engine Demo - Venetia Despotaki, GEM Foundation, Pavia, Italy