SUZI Akcije
Održano virtuelno SUZI predavanje na temu "Seizmički hazard i određivanje seizmičkog dejstva u skladu sa Evrokodom 8"
09.06.2021

Virtuelno predavanje SUZI na temu "Seizmički hazard i određivanje seizmičkog dejstva u skladu sa Evrokodom 8" održano je 9.6.2021. u 16:00 putem Zoom platforme. Predavač je bio vanredni profesor dr Borko Bulajić, dipl.građ.inž., sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Predavanju je prisustvovalo oko 40 učesnika. U nastavku se nalazi abstrakt predavanja, biografija Prof. Bulajića, kao i video snimak predavanja.

Abstrakt

Cilj predavanja je da upozna pre svega diplomirane građevinske inženjere u Republici Srbiji i regionu sa postupkom određivanja seizmičkog dejstva u skladu sa Evrokodom 8, odnosno sa značenjem raznih pojmova vezanih za seizmički hazard kao i sa mogućim izvorima nepouzdanosti u ulaznim podacima za građevinske proračune (projektni spektri, projektni akcelerogrami, vrednosti maksimalnog ubrzanja tla, itd.). Predavanje će obuhvatiti pojašnjenje nekih osnovnih pojmova vezanih za procenu seizmičkog hazarda (tzv. povratni period, verovatnoće, žarišne zone, atenuacione jednačine, tipovi tla, spektri uniformnog hazarda, deagregacija seizmičkog hazarda, seizmička mikrorejonizacija, itd.). Takođe, predavanje će obuhvatiti i analizu načina na koji se u Evrokodu 8 definišu projektni spektri i projektni akcelerogrami, pri čemu će biti analizirani i trenutni Evrokod 8 (verzija iz 2004. godine) kao i očekivane izmene u Evrokodu 8 koje će u skoroj budućnosti značajno promeniti način proračuna projektnih spektara i projektnih akcelerograma. Ovo je prvo iz serije SUZI predavanja posebno namenjenih inženjerima iz prakse, a naravno i ostalim zainteresovanim članovima SUZI.


Predavač

Dr Borko Bulajić se skoro 20 godina bavi procenom seizmičkog hazarda i zemljotresnim inženjerstvom. Od 2014. do 2019. godine je bio docent, a od 2019. je vanredni profesor na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, gde izvodi nastavu na predmetima Hazardi, Metode analize rizika, Uticaj zemljotresa na građevinske objekte, Osnove projektovanja građevinskih objekata i Uloga i značaj prevencije u smanjenju rizika. Kao član međunarodnog tima stručnjaka, učestvovao je u izradi seizmičkih mikrorejonizacija za šira područja niza gradova na Balkanu (Banja Luka, Kraljevo, Beograd, Skoplje, Štip, Kraljevo i Novi Sad), kao i za oblasti Guwahati (Assam) i New Delhi u Indiji. Prof. Bulajić je autor oko 80 naučnih i stručnih radova i udžbenika na temu analize seizmičkog hazarda. Diplomirao je na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1996-2001), magistrirao na Institutu za zemljotresno inženjerstvo i inženjersku seizmologiju (IZIIS) u Skoplju (2002-2004), a doktorirao na Univerzitetu u Novom Sadu (2010-2013). Od 2007. godine je član a od 2016. predsednik Udruženja inženjera građevinarstva, geotehnike, arhitekture i urbanista „Izgradnja“. Sudski je veštak za oblast građevinartsvo od 2014. godine. Paralelno sa naučno-istraživačkim skoro 20 godina se takođe bavi i stručnim radom, pri čemu je od 2006. do 2014. godine bio stalno zaposlen u Institutu za puteve ad Beograd, gde je najviše obavljao delatnosti nadzora nad izgradnjom, rekonstrukcijom i održavanjem mostova i drugih putnih objekata, a bavio se takođe i projektovanjem raznih tipova konstrukcija. Član je Inženjerske komore Srbije od 2008. godine. Poseduje licencu MUP-a Republike Srbije za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.


Video snimak predavanja:


Virtuelno predavanje SUZI na temu "Seizmički hazard i određivanje seizmičkog dejstva u skladu sa Evrokodom 8" održano je 9.6.2021. u 16:00 putem Zoom platforme. Predavač je bio vanredni profesor dr Borko Bulajić, dipl.građ.inž., sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Predavanju je prisustvovalo oko 40 učesnika. U nastavku se nalazi abstrakt predavanja, biografija Prof. Bulajića, kao i video snimak predavanja.

Abstrakt

Cilj predavanja je da upozna pre svega diplomirane građevinske inženjere u Republici Srbiji i regionu sa postupkom određivanja seizmičkog dejstva u skladu sa Evrokodom 8, odnosno sa značenjem raznih pojmova vezanih za seizmički hazard kao i sa mogućim izvorima nepouzdanosti u ulaznim podacima za građevinske proračune (projektni spektri, projektni akcelerogrami, vrednosti maksimalnog ubrzanja tla, itd.). Predavanje će obuhvatiti pojašnjenje nekih osnovnih pojmova vezanih za procenu seizmičkog hazarda (tzv. povratni period, verovatnoće, žarišne zone, atenuacione jednačine, tipovi tla, spektri uniformnog hazarda, deagregacija seizmičkog hazarda, seizmička mikrorejonizacija, itd.). Takođe, predavanje će obuhvatiti i analizu načina na koji se u Evrokodu 8 definišu projektni spektri i projektni akcelerogrami, pri čemu će biti analizirani i trenutni Evrokod 8 (verzija iz 2004. godine) kao i očekivane izmene u Evrokodu 8 koje će u skoroj budućnosti značajno promeniti način proračuna projektnih spektara i projektnih akcelerograma. Ovo je prvo iz serije SUZI predavanja posebno namenjenih inženjerima iz prakse, a naravno i ostalim zainteresovanim članovima SUZI.


Predavač

Dr Borko Bulajić se skoro 20 godina bavi procenom seizmičkog hazarda i zemljotresnim inženjerstvom. Od 2014. do 2019. godine je bio docent, a od 2019. je vanredni profesor na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, gde izvodi nastavu na predmetima Hazardi, Metode analize rizika, Uticaj zemljotresa na građevinske objekte, Osnove projektovanja građevinskih objekata i Uloga i značaj prevencije u smanjenju rizika. Kao član međunarodnog tima stručnjaka, učestvovao je u izradi seizmičkih mikrorejonizacija za šira područja niza gradova na Balkanu (Banja Luka, Kraljevo, Beograd, Skoplje, Štip, Kraljevo i Novi Sad), kao i za oblasti Guwahati (Assam) i New Delhi u Indiji. Prof. Bulajić je autor oko 80 naučnih i stručnih radova i udžbenika na temu analize seizmičkog hazarda. Diplomirao je na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1996-2001), magistrirao na Institutu za zemljotresno inženjerstvo i inženjersku seizmologiju (IZIIS) u Skoplju (2002-2004), a doktorirao na Univerzitetu u Novom Sadu (2010-2013). Od 2007. godine je član a od 2016. predsednik Udruženja inženjera građevinarstva, geotehnike, arhitekture i urbanista „Izgradnja“. Sudski je veštak za oblast građevinartsvo od 2014. godine. Paralelno sa naučno-istraživačkim skoro 20 godina se takođe bavi i stručnim radom, pri čemu je od 2006. do 2014. godine bio stalno zaposlen u Institutu za puteve ad Beograd, gde je najviše obavljao delatnosti nadzora nad izgradnjom, rekonstrukcijom i održavanjem mostova i drugih putnih objekata, a bavio se takođe i projektovanjem raznih tipova konstrukcija. Član je Inženjerske komore Srbije od 2008. godine. Poseduje licencu MUP-a Republike Srbije za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.


Video snimak predavanja: