SUZI Akcije
Održan virtuelni seminar na temu "Seizmički rizik: definicija i procena"
01.09.2021

Virtuelni seminar SUZI na temu "Seizmički rizik: definicija i procena" održan je 15.09.2021. godine od 16:00 do 18:00 putem Zoom platforme. Predavači su bili Jovana Borozan, Dr Svetlana Brzev i Dr Borko Bulajić. Seminaru je prisustvovalo preko 20 učesnika.


Predavači su obuhvatili teme vezane za seizmički rizik, definiciju i metodologije za procene rizika, kao i pregled postojećih aktivnosti u vezi procene seizmičkog rizika u Srbiji. Predavači su takođe opisali aktivnosti SUZI u vezi razvoja modela izloženosti u Srbiji, uključujući tipove stambenih objekata i njihovo ponašanje u zemljotresima, procenu strukture stambenog fonda, kao i aktivnost SUZI na razvoju ovog modela. U toku seminara ukratko su predstavljene i aktuelne metode za procenu seizmičkog rizika.


U nastavku se nalaze kratke biografije predavača, slajdovi sa predavanja kao i video snimak seminara.


PREDAVAČI


Prof. dr Svetlana Nikolić-Brzev ima preko 30 godina međunarodnog profesionalnog iskustva vezanog za seizmičku analizu, projektovanje i ojačanje armirano betonskih i zidanih konstrukcija. Od 2017. je vanredni profesor na University of British Columbia u Vankuveru (Kanada). U prošlosti je 16 godina predavala na British Columbia Institute of Technology (BCIT), a pre toga je za kompaniju Sandwell Engineering u Vankuveru radila na projktima seizmičkog ojačanja javnih objekata u Kanadi i drugim zemljama. Profesionalnu karijeru započela je kao istraživač u Institutu za ispitivanje materijala Srbije (IMS) (1985.- 1993). Dr. Brzev je član Tehničkog komiteta za izradu standarda za projektovanje zidanih konstrukcija u Kanadi (CSA S304), a član je i Tehničkog komiteta za razvoj propisa za aseizmičko projektovanje zidanih konstrukcija za novu generaciju Evrokoda 8. Dr Brzev je objavila više od 100 naučnih i stručnih radova i koautor je tri udžbenika na temu zidanih i armirano betonskih konstrukcija koji se koriste u Kanadi. Diplomirala je i magistrirala na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1984. i 1989. godine), a doktorirala je iz oblasti zemljotresnog inženjerstva na Univerzitetu Roorkee u Indiji (1994).


Dr Borko Bulajić se skoro 20 godina bavi procenom seizmičkog hazarda i zemljotresnim inženjerstvom. Od 2014. do 2019. godine je bio docent, a od 2019. je vanredni profesor na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu. Kao član međunarodnog tima stručnjaka, učestvovao je u izradi seizmičkih mikrorejonizacija za šira područja niza gradova na Balkanu, kao i u Indiji. Prof. Bulajić je autor oko 80 naučnih i stručnih radova i udžbenika na temu analize seizmičkog hazarda. Diplomirao je na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2001. godine, magistrirao na Institutu za zemljotresno inženjerstvo i inženjersku seizmologiju (IZIIS) u Skoplju 2004. godine, a doktorirao na Univerzitetu u Novom Sadu 2013. godine. Od 2007. godine je član, a od 2016. predsednik Udruženja inženjera građevinarstva, geotehnike, arhitekture i urbanista „Izgradnja“. Paralelno sa naučno-istraživačkim skoro 20 godina se takođe bavi i stručnim radom, pri čemu je od 2006. do 2014. godine bio stalno zaposlen u Institutu za puteve ad Beograd, gde je najviše obavljao delatnosti nadzora nad izgradnjom, rekonstrukcijom i održavanjem mostova i drugih putnih objekata, a bavio se takođe i projektovanjem raznih tipova konstrukcija. Član je Inženjerske komore Srbije od 2008. godine. Poseduje licencu MUP-a Republike Srbije za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.


Jovana Borozan radi kao samostalni konsultant na projektima vezanim za seizmički hazard i zemljotresno inženjerstvo u Torontu. Nakon osnovnih studija na Građevinskom Fakultetu u Beogradu, nastavila je master studije za zemljotresno inženjerstvo i seizmologiju u Paviji (Italija), a završnu tezu je pisala u Portu (Portugalija) na temu uticaja likvefakcije tla na niske zgrade. Radila je kao konsultant u Italiji na projektu vezanom za posledice zemljotresa male/srednje magnitude na životnu sredinu, zgrade, ljude i ekonomiju, što je služilo kao osnova za procenu rizika od zemljotresa izazvanih ekstrakcijom gasa u Groningenu u Holandiji. Pre odlaska u Kanadu, Jovana je bila zaposlena kao građevinski inženjer u Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima u Beogradu. Član je Srpskog udruženja za zemljotresno inženjerstvo (SUZI) od 2019. godine gde obavlja ulogu tehničkog sekretara i doprinosi razvoju modela seizmičke izloženosti stambenih zgrada u Srbiji.
Video snimak predavanja


Slajdovi sa predavanja - Jovana Borozan, Dr Svetlana Brzev

Slajdovi sa predavanja - Dr Borko BulajićVirtuelni seminar SUZI na temu "Seizmički rizik: definicija i procena" održan je 15.09.2021. godine od 16:00 do 18:00 putem Zoom platforme. Predavači su bili Jovana Borozan, Dr Svetlana Brzev i Dr Borko Bulajić. Seminaru je prisustvovalo preko 20 učesnika.


Predavači su obuhvatili teme vezane za seizmički rizik, definiciju i metodologije za procene rizika, kao i pregled postojećih aktivnosti u vezi procene seizmičkog rizika u Srbiji. Predavači su takođe opisali aktivnosti SUZI u vezi razvoja modela izloženosti u Srbiji, uključujući tipove stambenih objekata i njihovo ponašanje u zemljotresima, procenu strukture stambenog fonda, kao i aktivnost SUZI na razvoju ovog modela. U toku seminara ukratko su predstavljene i aktuelne metode za procenu seizmičkog rizika.


U nastavku se nalaze kratke biografije predavača, slajdovi sa predavanja kao i video snimak seminara.


PREDAVAČI


Prof. dr Svetlana Nikolić-Brzev ima preko 30 godina međunarodnog profesionalnog iskustva vezanog za seizmičku analizu, projektovanje i ojačanje armirano betonskih i zidanih konstrukcija. Od 2017. je vanredni profesor na University of British Columbia u Vankuveru (Kanada). U prošlosti je 16 godina predavala na British Columbia Institute of Technology (BCIT), a pre toga je za kompaniju Sandwell Engineering u Vankuveru radila na projktima seizmičkog ojačanja javnih objekata u Kanadi i drugim zemljama. Profesionalnu karijeru započela je kao istraživač u Institutu za ispitivanje materijala Srbije (IMS) (1985.- 1993). Dr. Brzev je član Tehničkog komiteta za izradu standarda za projektovanje zidanih konstrukcija u Kanadi (CSA S304), a član je i Tehničkog komiteta za razvoj propisa za aseizmičko projektovanje zidanih konstrukcija za novu generaciju Evrokoda 8. Dr Brzev je objavila više od 100 naučnih i stručnih radova i koautor je tri udžbenika na temu zidanih i armirano betonskih konstrukcija koji se koriste u Kanadi. Diplomirala je i magistrirala na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1984. i 1989. godine), a doktorirala je iz oblasti zemljotresnog inženjerstva na Univerzitetu Roorkee u Indiji (1994).


Dr Borko Bulajić se skoro 20 godina bavi procenom seizmičkog hazarda i zemljotresnim inženjerstvom. Od 2014. do 2019. godine je bio docent, a od 2019. je vanredni profesor na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu. Kao član međunarodnog tima stručnjaka, učestvovao je u izradi seizmičkih mikrorejonizacija za šira područja niza gradova na Balkanu, kao i u Indiji. Prof. Bulajić je autor oko 80 naučnih i stručnih radova i udžbenika na temu analize seizmičkog hazarda. Diplomirao je na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2001. godine, magistrirao na Institutu za zemljotresno inženjerstvo i inženjersku seizmologiju (IZIIS) u Skoplju 2004. godine, a doktorirao na Univerzitetu u Novom Sadu 2013. godine. Od 2007. godine je član, a od 2016. predsednik Udruženja inženjera građevinarstva, geotehnike, arhitekture i urbanista „Izgradnja“. Paralelno sa naučno-istraživačkim skoro 20 godina se takođe bavi i stručnim radom, pri čemu je od 2006. do 2014. godine bio stalno zaposlen u Institutu za puteve ad Beograd, gde je najviše obavljao delatnosti nadzora nad izgradnjom, rekonstrukcijom i održavanjem mostova i drugih putnih objekata, a bavio se takođe i projektovanjem raznih tipova konstrukcija. Član je Inženjerske komore Srbije od 2008. godine. Poseduje licencu MUP-a Republike Srbije za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.


Jovana Borozan radi kao samostalni konsultant na projektima vezanim za seizmički hazard i zemljotresno inženjerstvo u Torontu. Nakon osnovnih studija na Građevinskom Fakultetu u Beogradu, nastavila je master studije za zemljotresno inženjerstvo i seizmologiju u Paviji (Italija), a završnu tezu je pisala u Portu (Portugalija) na temu uticaja likvefakcije tla na niske zgrade. Radila je kao konsultant u Italiji na projektu vezanom za posledice zemljotresa male/srednje magnitude na životnu sredinu, zgrade, ljude i ekonomiju, što je služilo kao osnova za procenu rizika od zemljotresa izazvanih ekstrakcijom gasa u Groningenu u Holandiji. Pre odlaska u Kanadu, Jovana je bila zaposlena kao građevinski inženjer u Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima u Beogradu. Član je Srpskog udruženja za zemljotresno inženjerstvo (SUZI) od 2019. godine gde obavlja ulogu tehničkog sekretara i doprinosi razvoju modela seizmičke izloženosti stambenih zgrada u Srbiji.
Video snimak predavanja


Slajdovi sa predavanja - Jovana Borozan, Dr Svetlana Brzev

Slajdovi sa predavanja - Dr Borko Bulajić