SUZI Akcije
Održan virtuelni seminar SUZI 17.9.2020. “Numeričko modeliranje interakcije konstrukcije i tla u zemljotresnom inženjerstvu”
03.09.2020

Prvi virtuelni seminar u organizaciji SUZI održan je 17.9.2020. godine, na temu „Numeričko modeliranje interakcije konstrukcije i tla u zemljotresnom inženjerstvu“. Virtuelnom seminaru prisustvovalo je preko 40 članova SUZI i ostalih zainteresovanih koleginica i kolega.

Predavači su bili ugledni stručnjaci iz ove oblasti:

Prof. dr Boris Jeremić, Univerzitet u Kaliforniji u Dejvisu, SAD,

Doc. dr Sara Amoroso, Univerzitet u Chieti-Pescara, Italija, i

Dr Željko Žugić, Kancelarija za Upravljanje Javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije.

Detaljan sadržaj predavanja i informacije o autorima možete videti ovde.
Video snimke sa seminara i PDF verziju prezentacija možete naći u nastavku.

Ovaj seminar je organizovan sa idejom da se kompleksna tema interakcije tla i konstrukcije (soil structure interaction-SSI) obradi sukcesivno po komponentama (zemljotres, tlo, konstrukcija). Predavači su prikazali aktuelni nivo struke u Evropi, kao i napredne tehnologije vezane za numeričko modeliranje za razne komponente SSI modela koje se primenjuju u SAD. Cilj je bio da se kroz ovaj multidisciplinarni seminar animiraju koleginice i kolege iz različitih struka, uključujući građevinarstvo, geologiju, geofiziku, seizmologiju, i da kroz sukcesivni prikaz bude pokazana šira slika i uticaj svake komponente na pouzdanost numeričkih modela.

Sadržaj virtuelnog seminara:
1. Uvod (dr Svetlana Nikolić-Brzev, predsednica SUZI)
2. ZEMLJOTRES (dr Željko Žugić i prof. dr Boris Jeremić)
3. TLO (doc. dr Sara Amoroso i prof. dr Boris Jeremić)
4. KONSTRUKCIJA (prof. dr Boris Jeremić)
5. Diskusija
6. Završna reč


Video snimci i slajdovi u PDF formatu sa seminara:

Video snimak sa seminara - deo 1 (Zemljotres, Tlo)

Video snimak sa seminara - deo 2 (Tlo, Diskusija)

Slajdovi (PDF format):
2.1 ZEMLJOTRES (dr Željko Žugić)
2.2 ZEMLJOTRES (prof. dr Boris Jeremić)
3.1 TLO (doc. dr Sara Amoroso)
3.2 TLO (prof. dr Boris Jeremić)

Video snimak sa seminara - deo 3 (Konstrukcija, Diskusija)

Slajdovi (PDF format):
4. KONSTRUKCIJA (prof. dr Boris Jeremić)

Prvi virtuelni seminar u organizaciji SUZI održan je 17.9.2020. godine, na temu „Numeričko modeliranje interakcije konstrukcije i tla u zemljotresnom inženjerstvu“. Virtuelnom seminaru prisustvovalo je preko 40 članova SUZI i ostalih zainteresovanih koleginica i kolega.

Predavači su bili ugledni stručnjaci iz ove oblasti:

Prof. dr Boris Jeremić, Univerzitet u Kaliforniji u Dejvisu, SAD,

Doc. dr Sara Amoroso, Univerzitet u Chieti-Pescara, Italija, i

Dr Željko Žugić, Kancelarija za Upravljanje Javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije.

Detaljan sadržaj predavanja i informacije o autorima možete videti ovde.
Video snimke sa seminara i PDF verziju prezentacija možete naći u nastavku.

Ovaj seminar je organizovan sa idejom da se kompleksna tema interakcije tla i konstrukcije (soil structure interaction-SSI) obradi sukcesivno po komponentama (zemljotres, tlo, konstrukcija). Predavači su prikazali aktuelni nivo struke u Evropi, kao i napredne tehnologije vezane za numeričko modeliranje za razne komponente SSI modela koje se primenjuju u SAD. Cilj je bio da se kroz ovaj multidisciplinarni seminar animiraju koleginice i kolege iz različitih struka, uključujući građevinarstvo, geologiju, geofiziku, seizmologiju, i da kroz sukcesivni prikaz bude pokazana šira slika i uticaj svake komponente na pouzdanost numeričkih modela.

Sadržaj virtuelnog seminara:
1. Uvod (dr Svetlana Nikolić-Brzev, predsednica SUZI)
2. ZEMLJOTRES (dr Željko Žugić i prof. dr Boris Jeremić)
3. TLO (doc. dr Sara Amoroso i prof. dr Boris Jeremić)
4. KONSTRUKCIJA (prof. dr Boris Jeremić)
5. Diskusija
6. Završna reč


Video snimci i slajdovi u PDF formatu sa seminara:

Video snimak sa seminara - deo 1 (Zemljotres, Tlo)

Video snimak sa seminara - deo 2 (Tlo, Diskusija)

Slajdovi (PDF format):
2.1 ZEMLJOTRES (dr Željko Žugić)
2.2 ZEMLJOTRES (prof. dr Boris Jeremić)
3.1 TLO (doc. dr Sara Amoroso)
3.2 TLO (prof. dr Boris Jeremić)

Video snimak sa seminara - deo 3 (Konstrukcija, Diskusija)

Slajdovi (PDF format):
4. KONSTRUKCIJA (prof. dr Boris Jeremić)