Komisija za geotehničko zemljotresno inženjerstvo
Oblast rada
Komisija za geotehničko zemljotresno inženjerstvo ima za cilj edukaciju članova SUZI i drugih koleginica i kolega čiji je predmet interesovanja geološko inženjerstvo (geotehnika, geofizika i hidrogeologija) i seizmologija, kao i primena rezultata ovih disciplina u zemljotresnom i geotehničkom inženjerstvu. Ideja je da se kolege koje se bave geo-inženjerstvom iz Srbije i regiona podstaknu da uzmu učešće u ovoj multidisciplinarnoj komisiji, sa ciljem da se podigne nivo kvaliteta u smislu primene odgovarajuće vrste i obima terenskih i laboratorijskih istraživanja terena koji bi omogućili racionalnije i pouzdanije aseizmičko projektovanje i procenu rizika kod geotehničkih i klasičnih građevinskih konstrukcija. Klasični građevinski konstrukteri koji nisu specijalisti za mehaniku i dinamiku tla i fundiranje, su veoma dobrodošli da se uključe u rad komisije, obzirom da je jedan od glavnih ciljeva da se u praksi uspostavi bolja komunikacija između inženjera koji projektuju (modeliraju) glavnu noseću konstrukciju i kolega koji projektuju temeljne konstrukcije i modeliraju (usvajaju) geotehničke parametre
Članovi
dr Željko Žugić, dipl. inž. građ., predsednik
(2020-2023)
dr Dušan Berisavljević, dipl. inž.geo. (smer geotehnika)
(2020-2023)
Prof. dr Boris Jeremić, dipl.inž.građ.
(2020-2023)
Aktivnosti
Članovi komisije rade na organizaciji savetovanja "Benefiti uzimanja u obzir dinamičkog odgovora podtemeljnog tla i temeljne konstrukcije na ukupan dinamički odgovor konstrukcije". Planira se rad na doprinosu Srbije i zemlja iz regiona u European Geotechnical Database koja funkcioniše u okviru EFEHR konzorcijuma.