Izašao jedanesti broj SUZI elektronskog glasnika

Sadržaj eGlasnika, jul 2023:

1. U ovom broju eGlasnika

2. Marko Marinković, Nikola Blagojević, Nemanja Krtinić i Svetlana Nikolić-Brzev "Posledice zemljotresa u Turskoj iz februara 2023. godine i pouke za Srbiju"

3. SUZI akcije

4. SUZI događaji

5. Petogodišnjica postojanja SUZI

6. Sećanje na dr Zorana Milutinovića

7. Publikacije

8. Najava budućih događaja

9. O nama

SUZI Publikacije
Pogledaj publikaciju
Ostale Publikacije
Pogledaj publikaciju
Pogledaj publikaciju
Pogledaj publikaciju
SUZI eGlasnik
Izašao jedanesti broj SUZI elektronskog glasnika

Sadržaj eGlasnika, jul 2023:

1. U ovom broju eGlasnika

2. Marko Marinković, Nikola Blagojević, Nemanja Krtinić i Svetlana Nikolić-Brzev "Posledice zemljotresa u Turskoj iz februara 2023. godine i pouke za Srbiju"

3. SUZI akcije

4. SUZI događaji

5. Petogodišnjica postojanja SUZI

6. Sećanje na dr Zorana Milutinovića

7. Publikacije

8. Najava budućih događaja

9. O nama

eGlasnik god. 5, br. 1 - Jul 2022 Pogledaj PDF
eGlasnik god. 4, br. 2 - Decembar 2021 Pogledaj PDF
eGlasnik god. 4, br. 1 - Jul 2021 Pogledaj PDF
eGlasnik god. 3, br. 2 - Decembar 2020 Pogledaj PDF
eGlasnik god. 3, br. 1 - Jul 2020 Pogledaj PDF
eGlasnik god. 2, br. 2 - Decembar 2019 Pogledaj PDF
eGlasnik god. 2, br. 1 - Jul 2019 Pogledaj PDF
eGlasnik god. 1, br. 2 - Decembar 2018 Pogledaj PDF
eGlasnik god. 1, br. 1 - Jun 2018 Pogledaj PDF