SUZI Akcije
Obeležavanje petogodišnjice postojanja Srpskog udruženja za zemljotresno inženjerstvo (SUZI-SAEE)
04.07.2023

Članovi Srpskog udruženja za zemljotresno inženjerstvo (SUZI-SAEE) su 16. juna 2023. godine proslavili petogodišnjicu postojanja Udruženja. Proslava je održana u Svečanoj sali Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Okupljanje je počelo pozdravnim obraćanjem predsednice SUZI prof. dr Svetlane Brzev, potpredsednika prof. dr Ratka Salatića, i dekana Građevinskog fakulteta u Beogradu prof. dr Vladana Kuzmanovića. Posle toga je doc. dr Marko Marinković, sa Građevinskog fakulteta u Beogradu i član Upravnog Odbora, održao predavanje “Uzroci oštećenja zgrada usled nedavnih zemljotresa u Turskoj - pouke za građevinsku praksu u Srbiji”

Sponzor predavanja je bila kompanija Sika Srbija doo, čiji predstavnici su održali kraću prezentaciju u vezi primene njihovih proizvoda i tehnologija za sanaciju i ojačanje objekata. Organizatori proslave priredili su i koktel za okupljene članove Udruženja i druge goste.


Video snimak pozdravnih obraćanja dostupan je na kraju ove strane.


Ovim povodom želimo da predstavimo pregled ostvarenja SUZI u toku prethodnih pet godina. SUZI je osnovano januara 2018. u Beogradu kao nevladino neprofitno tehničko udruženje sa ciljem podizanja nivoa svesti, znanja i praktične primene zemljotresnog inženjerstva u Republici Srbiji. U trenutku osnivanja Udruženje je imalo devet članova, a u junu 2023. ima 230 članova, uključujući 100 redovnih članova, 56 mladih članova, 70 članova studenata i 6 počasnih članova. Većina članova SUZI su iz Republike Srbije, ali imamo i članove iz drugih zemalja. Članovi SUZI učestvuju u radu komisija, koje su zadužene za organizaciju i sprovođenje akcija Udruženja.


Jedan od osnovnih ciljeva SUZI je podizanje nivoa znanja i praktične primene zemljotresnog inženjerstva, tako da je u periodu od juna 2018. do juna 2023. godine održano 16 predavanja i 10 seminara u organizaciji SUZI. Predavači su bili vodeći stručnjaci iz oblasti zemljotresnog inženjerstva i iz Republike Srbije, a i drugih zemalja. Video zapisi ovih predavanja i seminara objavljeni su na Youtube kanalu SUZI, a slajdovi su dostupni na SUZI web sajtu. Većina događaja održana je uživo na Građevinskom fakultetu u Beogradu, koji je na taj način pružio značajnu podršku SUZI. Ostali događaji su održani virtuelno, korišćenjem Zoom platforme, koja je omogućila kontinuiran rad Udruženja u toku Kovid pandemije, a i prisustvo članova iz različitih delova Srbije i drugih zemalja.


Jedan od ciljeva SUZI je i povezivanje sa stručnjacima iz regiona, pre svega radi saradnje u oblasti procene seizmičkog rizika i podizanja spremnosti za buduće zemljotrese i oporavka od njihovih posledica. U proteklom periodu u organizaciji SUZI i partnera održane su i dve internacionalne radionice. U junu 2019. održana je regionalna radionica na temu seizmičkog rizika u Balkanskom regionu. Radionica je organizovana u okviru HORIZON 2020 projekta Seismology and Earthquake Engineering Research Infrastructure Alliance for Europe (SERA). U radionici je učestvovalo 26 pozvanih stručnjaka iz Italije, Slovenije, Hrvatske, Severne Makedonije, Bosne, Bugarske i Irana. U junu 2022. održana je internacionalna radionica Seismic Risk, Recovery and Resilience”, u kojoj je učestvovalo 25 pozvanih stručnjaka iz oblasti zemljotresnog inženjerstva iz Severne Makedonije, Hrvatske, Albanije, Bugarske, Italije, Svajcarske, SAD i Srbije. U toku radionice predstavljeni su rezultati najnovijih istraživanja iz oblasti procene seizmičkog rizika, pre svega regionalni modeli za seizmički hazard i izloženost na osnovu kojih je razvijen evropski model seizmičkog rizika. Pored toga, predstavljeni su i pristupi za procenu i poboljšanje funkcionalnog oporavka objekata zgrada i infrastrukture, koji imaju za cilj podizanje nivoa spremnosti društvene zajednice za oporavak posle zemljotresa i drugih prirodnih nepogoda. Članovi Komisije za rizik SUZI su nedavno objavili i prvi članak na temu procene seizmičkog rizika u Srbiji u časopisu Bulletin of Earthquake Engineering, jednom od vodećih internacionalnih časopisa iz ove oblasti. Ovaj članak, pod naslovom Residential building stock in Serbia: classification and vulnerability for seismic risk studies, predstavlja prvi rezultat dugoročne aktivnosti SUZI koja ima za cilj procenu seizmičkog rizika u Srbiji i pripreme društvene zajednice za buduće zemljotrese.


Podizanje nivoa svesti o budućim zemljotresima i njihovim posledicama je jedan od osnovnih ciljeva SUZI, pa je zbog toga važno i da se podsetimo istorijskih zemljotresa koji su se dogodili na teritoriji Srbije. U martu 2022. godine članovi SUZI priredili su izložbu povodom obeležavanja stogodišnjice zemljotresa sa epicentrom u okolini Lazarevca koji je bio poznat kao “Veliki Beogradski zemljotres”, a zbog svoje magnitude (6.0 prema Rihterovoj skali) smatra se najjačim zemljotresom koji je pogodio Srbiju u XX-om veku. Izložba je na dan stogodišnjice zemljotresa otvorena u Centru za kulturu „Lazarevac“, a zatim je predstavljena i na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao i na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Nišu.


Teritorija Rebublike Srbije nalazi se u seizmički aktivnom regionu, koji obuhvata Balkansko poluostrvo i ima dugu istoriju umerenih a i snažih zemljotresa. Zbog toga su dogođeni zemljotresi u regionu od značaja za Republiku Srbiju. Posete zemljotresom pogođenih područja su veoma važne, jer pružaju priliku članovima SUZI da iz prve ruke sagledaju posledice propusta u projektovanju ili izvodjenju novijih građevinskih objekata, kao i slabosti starijih objekata koji nisu projektovani za dejstvo zemljotresa. Od samog početka SUZI je organizovala stručne timove radi posete područjima pogođenih značajnim zemljotresima u regionu, kao što su zemljotres sa epicentrom kod Drača u Albaniji iz novembra 2019. godine, zemljotres sa epicentrom u blizini Petrinje u Hrvatskoj iz decembra 2020. godine, kao i katastrofalni zemljotresi koji su pogodili centralnu Tursku sa epicentrima u blizini Kahramanmarasa i Pazarcika u februaru 2023. godine. Članovi SUZI timova imaju obavezu da podele svoja opažanja sa ostalim članovima SUZI putem seminara, članaka, i izveštaja koji se objavljuju u organizaciji SUZI i dostupni su na web sajtu. SUZI izveštaj u vezi posledica albanskog zemljotresa iz 2019. godine klasifikovan je kao monografija od nacionalnog značaja u Republici Srbiji.


Komunikacija sa članovima SUZI je od posebnog značaja za Udruženje. Osnovna publikacija SUZI je elektronski glasnik (eGlasnik), koji se objavljuje dva puta godišnje i dostupan je na SUZI web sajtu, a članovi primaju najnoviji broj i putem elektronske pošte. SUZI web sajt se redovno ažurira i pruža detaljne informacije u vezi svih značajnih SUZI akcija, a i ostalih događaja iz oblasti zemljotresnog inženjerstva iz zemlje i sveta.


Jedan od prioriteta za naše Udruženje je i članstvo u internacionalnim organizacijama iz oblasti zemljotresnog inženjerstva. Neposredno posle osnivanja 2018. godine SUZI je postalo član Internacionalne asocijacije za zemljotresno inženjerstvo (IAEE), a od 2021. godine smo postali i deo internacionalnog konzorcijuma EFEHR (European Facilities for Earthquake Hazard and Risk). Nadamo se da ćemo u budućnosti ostvariti saradnju i sa drugim sličnim organizacijama na nacionalnom i regionalnom nivou.


U toku prvih pet godina postojanja Udruženja je primilo značajnu podršku za realizaciju svojih akcija putem sponzorstva i donacije. Ovom prilikom se zahvaljujemo sponzorima - kompanijama SIKA Srbija doo i Whitby Wood Popović, kao i donatorima - kompanijama DNEC, Energoprojekt (Urbanizam i Arhitektura), Gradina, ZOP Inzenjering i Mašinoprojekt Kopring.


Pored značajne saradnje sa Građevinskim fakultetom u Beogradu, koji nam je ustupio prostor za održavanje svih značajnih događaja u prethodnih pet godina, potpisan je i sporazum o saradnji sa Arhitektonskim fakultetom u Beogradu, a ostvarena je i saradnja sa Građevinsko-arhitektonskim fakultetom u Nišu. Nadamo se da ćemo u budućnosti ostvariti saradnju i sa drugim fakultetima u Republici Srbiji i regionu.


Članovi Srpskog udruženja za zemljotresno inženjerstvo (SUZI-SAEE) su 16. juna 2023. godine proslavili petogodišnjicu postojanja Udruženja. Proslava je održana u Svečanoj sali Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Okupljanje je počelo pozdravnim obraćanjem predsednice SUZI prof. dr Svetlane Brzev, potpredsednika prof. dr Ratka Salatića, i dekana Građevinskog fakulteta u Beogradu prof. dr Vladana Kuzmanovića. Posle toga je doc. dr Marko Marinković, sa Građevinskog fakulteta u Beogradu i član Upravnog Odbora, održao predavanje “Uzroci oštećenja zgrada usled nedavnih zemljotresa u Turskoj - pouke za građevinsku praksu u Srbiji”

Sponzor predavanja je bila kompanija Sika Srbija doo, čiji predstavnici su održali kraću prezentaciju u vezi primene njihovih proizvoda i tehnologija za sanaciju i ojačanje objekata. Organizatori proslave priredili su i koktel za okupljene članove Udruženja i druge goste.


Video snimak pozdravnih obraćanja dostupan je na kraju ove strane.


Ovim povodom želimo da predstavimo pregled ostvarenja SUZI u toku prethodnih pet godina. SUZI je osnovano januara 2018. u Beogradu kao nevladino neprofitno tehničko udruženje sa ciljem podizanja nivoa svesti, znanja i praktične primene zemljotresnog inženjerstva u Republici Srbiji. U trenutku osnivanja Udruženje je imalo devet članova, a u junu 2023. ima 230 članova, uključujući 100 redovnih članova, 56 mladih članova, 70 članova studenata i 6 počasnih članova. Većina članova SUZI su iz Republike Srbije, ali imamo i članove iz drugih zemalja. Članovi SUZI učestvuju u radu komisija, koje su zadužene za organizaciju i sprovođenje akcija Udruženja.


Jedan od osnovnih ciljeva SUZI je podizanje nivoa znanja i praktične primene zemljotresnog inženjerstva, tako da je u periodu od juna 2018. do juna 2023. godine održano 16 predavanja i 10 seminara u organizaciji SUZI. Predavači su bili vodeći stručnjaci iz oblasti zemljotresnog inženjerstva i iz Republike Srbije, a i drugih zemalja. Video zapisi ovih predavanja i seminara objavljeni su na Youtube kanalu SUZI, a slajdovi su dostupni na SUZI web sajtu. Većina događaja održana je uživo na Građevinskom fakultetu u Beogradu, koji je na taj način pružio značajnu podršku SUZI. Ostali događaji su održani virtuelno, korišćenjem Zoom platforme, koja je omogućila kontinuiran rad Udruženja u toku Kovid pandemije, a i prisustvo članova iz različitih delova Srbije i drugih zemalja.


Jedan od ciljeva SUZI je i povezivanje sa stručnjacima iz regiona, pre svega radi saradnje u oblasti procene seizmičkog rizika i podizanja spremnosti za buduće zemljotrese i oporavka od njihovih posledica. U proteklom periodu u organizaciji SUZI i partnera održane su i dve internacionalne radionice. U junu 2019. održana je regionalna radionica na temu seizmičkog rizika u Balkanskom regionu. Radionica je organizovana u okviru HORIZON 2020 projekta Seismology and Earthquake Engineering Research Infrastructure Alliance for Europe (SERA). U radionici je učestvovalo 26 pozvanih stručnjaka iz Italije, Slovenije, Hrvatske, Severne Makedonije, Bosne, Bugarske i Irana. U junu 2022. održana je internacionalna radionica Seismic Risk, Recovery and Resilience”, u kojoj je učestvovalo 25 pozvanih stručnjaka iz oblasti zemljotresnog inženjerstva iz Severne Makedonije, Hrvatske, Albanije, Bugarske, Italije, Svajcarske, SAD i Srbije. U toku radionice predstavljeni su rezultati najnovijih istraživanja iz oblasti procene seizmičkog rizika, pre svega regionalni modeli za seizmički hazard i izloženost na osnovu kojih je razvijen evropski model seizmičkog rizika. Pored toga, predstavljeni su i pristupi za procenu i poboljšanje funkcionalnog oporavka objekata zgrada i infrastrukture, koji imaju za cilj podizanje nivoa spremnosti društvene zajednice za oporavak posle zemljotresa i drugih prirodnih nepogoda. Članovi Komisije za rizik SUZI su nedavno objavili i prvi članak na temu procene seizmičkog rizika u Srbiji u časopisu Bulletin of Earthquake Engineering, jednom od vodećih internacionalnih časopisa iz ove oblasti. Ovaj članak, pod naslovom Residential building stock in Serbia: classification and vulnerability for seismic risk studies, predstavlja prvi rezultat dugoročne aktivnosti SUZI koja ima za cilj procenu seizmičkog rizika u Srbiji i pripreme društvene zajednice za buduće zemljotrese.


Podizanje nivoa svesti o budućim zemljotresima i njihovim posledicama je jedan od osnovnih ciljeva SUZI, pa je zbog toga važno i da se podsetimo istorijskih zemljotresa koji su se dogodili na teritoriji Srbije. U martu 2022. godine članovi SUZI priredili su izložbu povodom obeležavanja stogodišnjice zemljotresa sa epicentrom u okolini Lazarevca koji je bio poznat kao “Veliki Beogradski zemljotres”, a zbog svoje magnitude (6.0 prema Rihterovoj skali) smatra se najjačim zemljotresom koji je pogodio Srbiju u XX-om veku. Izložba je na dan stogodišnjice zemljotresa otvorena u Centru za kulturu „Lazarevac“, a zatim je predstavljena i na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao i na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Nišu.


Teritorija Rebublike Srbije nalazi se u seizmički aktivnom regionu, koji obuhvata Balkansko poluostrvo i ima dugu istoriju umerenih a i snažih zemljotresa. Zbog toga su dogođeni zemljotresi u regionu od značaja za Republiku Srbiju. Posete zemljotresom pogođenih područja su veoma važne, jer pružaju priliku članovima SUZI da iz prve ruke sagledaju posledice propusta u projektovanju ili izvodjenju novijih građevinskih objekata, kao i slabosti starijih objekata koji nisu projektovani za dejstvo zemljotresa. Od samog početka SUZI je organizovala stručne timove radi posete područjima pogođenih značajnim zemljotresima u regionu, kao što su zemljotres sa epicentrom kod Drača u Albaniji iz novembra 2019. godine, zemljotres sa epicentrom u blizini Petrinje u Hrvatskoj iz decembra 2020. godine, kao i katastrofalni zemljotresi koji su pogodili centralnu Tursku sa epicentrima u blizini Kahramanmarasa i Pazarcika u februaru 2023. godine. Članovi SUZI timova imaju obavezu da podele svoja opažanja sa ostalim članovima SUZI putem seminara, članaka, i izveštaja koji se objavljuju u organizaciji SUZI i dostupni su na web sajtu. SUZI izveštaj u vezi posledica albanskog zemljotresa iz 2019. godine klasifikovan je kao monografija od nacionalnog značaja u Republici Srbiji.


Komunikacija sa članovima SUZI je od posebnog značaja za Udruženje. Osnovna publikacija SUZI je elektronski glasnik (eGlasnik), koji se objavljuje dva puta godišnje i dostupan je na SUZI web sajtu, a članovi primaju najnoviji broj i putem elektronske pošte. SUZI web sajt se redovno ažurira i pruža detaljne informacije u vezi svih značajnih SUZI akcija, a i ostalih događaja iz oblasti zemljotresnog inženjerstva iz zemlje i sveta.


Jedan od prioriteta za naše Udruženje je i članstvo u internacionalnim organizacijama iz oblasti zemljotresnog inženjerstva. Neposredno posle osnivanja 2018. godine SUZI je postalo član Internacionalne asocijacije za zemljotresno inženjerstvo (IAEE), a od 2021. godine smo postali i deo internacionalnog konzorcijuma EFEHR (European Facilities for Earthquake Hazard and Risk). Nadamo se da ćemo u budućnosti ostvariti saradnju i sa drugim sličnim organizacijama na nacionalnom i regionalnom nivou.


U toku prvih pet godina postojanja Udruženja je primilo značajnu podršku za realizaciju svojih akcija putem sponzorstva i donacije. Ovom prilikom se zahvaljujemo sponzorima - kompanijama SIKA Srbija doo i Whitby Wood Popović, kao i donatorima - kompanijama DNEC, Energoprojekt (Urbanizam i Arhitektura), Gradina, ZOP Inzenjering i Mašinoprojekt Kopring.


Pored značajne saradnje sa Građevinskim fakultetom u Beogradu, koji nam je ustupio prostor za održavanje svih značajnih događaja u prethodnih pet godina, potpisan je i sporazum o saradnji sa Arhitektonskim fakultetom u Beogradu, a ostvarena je i saradnja sa Građevinsko-arhitektonskim fakultetom u Nišu. Nadamo se da ćemo u budućnosti ostvariti saradnju i sa drugim fakultetima u Republici Srbiji i regionu.