SUZI Akcije
Održan virtuelni SUZI seminar na temu "Posledice zemljotresa u Petrinji od 29.12.2020."
06.04.2021

Dana 31.3.2021. održan je virtuelni seminar SUZI povodom destruktivnog zemljotresa koji je pogodio Petrinju i okolna naselja u Hrvatskoj 29.12.2020. Ovo je najjači zemljotres zabeležen u Hrvatskoj u poslednjih 140 godina, i izazvao je značajne ljudske i materijalne gubitke. Tročlani tim SUZI (Marko Marinković, Željko Žugić i Petar Bursać) posetio je ugrožena područja u februaru 2021. radi dokumentovanja posledica zemljotresa na građevinske objekte i infrastrukturu. Kratak video snimak posete priložen je na dnu stranice. Poseta je organizovana u saradnji sa kolegama sa Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a zlatni sponzor ove akcije je Sika d.o.o Srbija.

Seminar je trajao 2 sata i 30 minuta, uz učešće više od 100 koleginica i kolega iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Švajcarske i Kanade. Predavači su bili dr Josip Atalić (Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), dr Marijana Hadzima-Nyarko (Građevinski i arhitektonski fakultet Sveučilišta u Osijeku), dr Marko Marinković i Petar Bursać, mast. inž. geod. (Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu), dr Borko Bulajić (Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu), i dr Željko Žugić (Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Republike Srbije). Prof. dr Svetlana Nikolić-Brzev, predsednica SUZI, dala je uvodnu reč i bila je moderator ovog događaja.

Predavači su detaljno opisali različite aspekte ovog zemljotresa, počev od stepena pripremljenosti državnog sistema u trenutku zemljotresa, do seizmičkog hazarda i objašnjenja uzroka ovog zemljotresa, zatim posledica u vidu oštećenja i rušenja stambenih i javnih objekata, preko geotehničkih efekata, pa do sistema za procenu štete posle zemljotresa. Predstavljena je i primena geoinformatike kod snimanja oštećenja posle zemljotresa, a u toku seminara prikazani su i video zapisi kreirani uz pomoć drona. Posle predavanja sledila je kraća diskusija.

Video snimci predavanja, kao i slajdovi u PDF formatu nalaze se u nastavku.

SEMINAR - PRVI DEO

Uvodna reč Prof. dr Svetlana Nikolić-Brzev, predsednica SUZI

Uvod i osnovni podaci o zemljotresu izv. prof. dr. sc. Josip Atalić, Građevinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Seizmološki aspekti v. prof. dr Borko Bulajić, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Građevinska praksa i oštećenja stambenih zgrada izv. prof. dr. sc. Marijana Hadzima-Nyarko, Građevinski i arhitektonski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku; Prof. dr Svetlana Nikolić-Brzev, doc. dr Marko Marinković

SEMINAR - DRUGI DEO


Ostećenja objekata javne namene doc. dr Marko Marinković, Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Geotehnički aspekti i oštećenja infrastrukture dr Željko Žugić, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Republike Srbije

Procena oštećenja, geoinformacioni sistemi, i prikupljanje podataka putem bespilotnih letelica dr Željko Žugić, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima; Petar Bursać, Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

VIDEO SNIMAK POSETE SUZI TIMA PETRINJIDana 31.3.2021. održan je virtuelni seminar SUZI povodom destruktivnog zemljotresa koji je pogodio Petrinju i okolna naselja u Hrvatskoj 29.12.2020. Ovo je najjači zemljotres zabeležen u Hrvatskoj u poslednjih 140 godina, i izazvao je značajne ljudske i materijalne gubitke. Tročlani tim SUZI (Marko Marinković, Željko Žugić i Petar Bursać) posetio je ugrožena područja u februaru 2021. radi dokumentovanja posledica zemljotresa na građevinske objekte i infrastrukturu. Kratak video snimak posete priložen je na dnu stranice. Poseta je organizovana u saradnji sa kolegama sa Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a zlatni sponzor ove akcije je Sika d.o.o Srbija.

Seminar je trajao 2 sata i 30 minuta, uz učešće više od 100 koleginica i kolega iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Švajcarske i Kanade. Predavači su bili dr Josip Atalić (Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), dr Marijana Hadzima-Nyarko (Građevinski i arhitektonski fakultet Sveučilišta u Osijeku), dr Marko Marinković i Petar Bursać, mast. inž. geod. (Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu), dr Borko Bulajić (Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu), i dr Željko Žugić (Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Republike Srbije). Prof. dr Svetlana Nikolić-Brzev, predsednica SUZI, dala je uvodnu reč i bila je moderator ovog događaja.

Predavači su detaljno opisali različite aspekte ovog zemljotresa, počev od stepena pripremljenosti državnog sistema u trenutku zemljotresa, do seizmičkog hazarda i objašnjenja uzroka ovog zemljotresa, zatim posledica u vidu oštećenja i rušenja stambenih i javnih objekata, preko geotehničkih efekata, pa do sistema za procenu štete posle zemljotresa. Predstavljena je i primena geoinformatike kod snimanja oštećenja posle zemljotresa, a u toku seminara prikazani su i video zapisi kreirani uz pomoć drona. Posle predavanja sledila je kraća diskusija.

Video snimci predavanja, kao i slajdovi u PDF formatu nalaze se u nastavku.

SEMINAR - PRVI DEO

Uvodna reč Prof. dr Svetlana Nikolić-Brzev, predsednica SUZI

Uvod i osnovni podaci o zemljotresu izv. prof. dr. sc. Josip Atalić, Građevinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Seizmološki aspekti v. prof. dr Borko Bulajić, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Građevinska praksa i oštećenja stambenih zgrada izv. prof. dr. sc. Marijana Hadzima-Nyarko, Građevinski i arhitektonski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku; Prof. dr Svetlana Nikolić-Brzev, doc. dr Marko Marinković

SEMINAR - DRUGI DEO


Ostećenja objekata javne namene doc. dr Marko Marinković, Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Geotehnički aspekti i oštećenja infrastrukture dr Željko Žugić, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Republike Srbije

Procena oštećenja, geoinformacioni sistemi, i prikupljanje podataka putem bespilotnih letelica dr Željko Žugić, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima; Petar Bursać, Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

VIDEO SNIMAK POSETE SUZI TIMA PETRINJI