SUZI je nacionalno nevladino (NGO) tehničko udruženje, čiji članovi su svi zainteresovani inženjeri, geolozi, seizmolozi, arhitekte i urbanisti, edukatori, istraživači, ekonomisti, sociolozi, predstavnici državnih institucija, opštinski kadrovi zaduženi za primenu propisa i gradjevinsku inspekciju, pripadnici službi za hitne intervencije u kriznim situacijama, i pripradnici ostalih struka koje zemljotresi dotiču i koji se bave uzrocima i posledicama zemljotresa.  SUZI je nacionalna organizacija koja predstavlja Srbiju u Internacionalnoj Asocijaciji za Zemljotresno Inženjerstvo (International Association for Earthquake Engineering – IAEE). IAEE je internacionalna asocijacija čije su članice nacionalna udruženja zemalja-članica IAEE.

Rukovodstvo

Predsednica: prof. dr Svetlana Nikolić-Brzev, dipl.građ.inž., P.Eng., vanredni professor, Univerzitet Britanske Kolumbije (UBC), Vankuver, Kanada

Potpredsednik: prof. dr Ratko Salatić, dipl.građ.inž., Gradjevinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Generalna sekretarka: Milica Petrović, mast.inž.arh., Zoling d.o.o. Beograd

Blagajnik: mr Jovana Borozan,  dipl.građ.inž., Toronto, Kanada

Upravni odbor

Prof. dr Svetlana Nikolić-Brzev, dipl.građ.inž., P.Eng., predsednica Udruženja

Prof. dr Ratko Salatić, dipl.građ.inž., Gradjevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, potpredsednik Udruženja

Vanja Alendar, dipl.građ.inž., tehnički direktor-partner, DNEC d.o.o, Beograd

Prof. dr Božidar Stojadinović, dipl.građ.inž., šef katedre za dinamiku konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo, ETH Zürich, Cirih, Švajcarska

Doc. dr Radojko Obradović, dipl.građ.inž., Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu

Dr Predrag Blagojević, dipl.građ.inž., Gradjevinsko-arhitektonski fakultet Univerziteta u Nišu

mr Olga Đurić-Perić, dipl.građ.inž., ASMEC Consultants d.o.o, Beograd

Prof. dr Branko Milosavljević, dipl.građ.inž., Gradjevinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Ivan Milićević, mast.inž.građ., Gradjevinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Doc. dr Marko Marinković, dipl.inž.građ., Gradjevinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Doc. dr Vladimir Vukobratović, dipl.građ.inž., Fakultet Tehničkih Nauka Univerziteta u Novom Sadu

Nadzorni odbor

Prof. dr Borko Bulajić, dipl.građ.inž., Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, predsednik

Doc. dr Veljko Koković, dipl.građ.inž., Gradjevinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Saša Popović, dipl. građ. inž., direktor Whitby Wood Popović


Organi SUZI
Pogledaj PDF
Program SUZI 29. Oktobar 2018.
Pogledaj PDF
Statut SUZI 25. Maj 2018.
Pogledaj PDF